Wijziging examens gezondheidszorg

08 February 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de opzet van het examen voor de Basisvakopleiding + aanvullende module gezondheidszorg gewijzigd. De eerder aangekondigde wijzingen zijn op een aantal punten aangepast. Het bestuur heeft besloten dat er vooralsnog geen specialistische vervolgmodule komt. De aanvullende module gezondheidszorg wijzigt wel. Deze module zal vanaf 2019 o.a. bestaan uit het reinigen van een patiëntenkamer en sanitair, eventueel besmet met cytostatica of het norovirus.

Daarnaast is er een optie om het onderdeel isolatiekamer te laten toetsen op het examen. Werkgevers kunnen dit bij de aanmelding van een examen doorgeven aan het RAS-Examenbureau.

De opzet van het examen wordt hiernaast schematisch weergegeven.

De eind- en toetstermen zijn hier te vinden.