Adviseur duurzame inzetbaarheid

We moeten allemaal langer werken. Ook medewerkers in zware beroepen. Schoonmaak is zo’n zwaar beroep. Het werk vraagt fysiek en mentaal veel van medewerkers. Als je als werkgever niets doet, vergroot je kans op uitval. Dat heeft grote gevolgen je bedrijf. En voor je medewerkers: zij moeten de eventuele uitval opvangen.

Werkgevers kunnen dit helpen voorkomen door te investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Hiermee vergroot je de kans dat jouw medewerkers gezond, veilig en met plezier de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En daarmee verhoog je je bedrijfszekerheid.
Via de RAS kunnen werkgevers een adviseur duurzame inzetbaarheid inhuren. Deze adviseur helpt je met die duurzame inzetbaarheid. Savantis levert deze adviseurs.

Individuele gesprekken
De adviseur geeft eerst voorlichting in je bedrijf. Wat gaat er gebeuren en wat kunnen medewerkers en het bedrijf verwachten? Daarna houdt de adviseur de individuele gesprekken met medewerkers. Deze worden op de werkplek gehouden. Het gesprek gaat over de beleving van hun huidige en toekomstige werkvermogen. De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur per werknemer. Door deze gesprekken krijgt de adviseur inzicht in de cultuur van je bedrijf. Je medewerker krijgt de welverdiende aandacht.

Iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan
Na het gesprek krijgen alle geïnterviewden een persoonlijke rapportage. Daarin staat hun eigen score op duurzame inzetbaarheid. Inclusief praktische suggesties voor verbetering. Deze rapportage wordt mondeling toegelicht. Medewerkers die dat willen, kunnen daarna een driegesprek voeren met de werkgever en adviseur.

Ontwikkelplan op bedrijfsniveau
Ook het bedrijf ontvangt een rapportage. Met daarin, anoniem, de resultaten van de duurzaamheidsgesprekken. In termen van kansen en bedreigingen en aanbevelingen hoe verder te gaan met duurzame inzetbaarheid. Dit plan wordt doorgesproken met de directies en HR-vertegenwoordigers. Bedrijven kunnen daarna direct aan de slag met concrete stappen.

Wat kost het?

De werknemer betaalt niets voor deze service. Voor werkgevers is er een beperkte eigen bijdrage. Verder zorg je voor het inplannen van tijd voor de interviews met je medewerkers.
De RAS betaalt de overige kosten. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanmelden of meer informatie?

Wil je ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid voor je medewerkers én voor je bedrijf of heb je nog vragen? Neem dan direct contact op met Lilian Willekers van de RAS. Zij is bereikbaar via l.willekers@ras.nl of via telefoonnummer 06-55702891.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.