Nieuws
20 april 2023

Als schoonmaker krijg je een dag vrij op je verjaardag of op 1 mei

Net als voorgaande jaren krijgt de schoonmaker ook in 2023 op jaarbasis één extra vrije dag op 1 mei of de verjaardag. De werknemer bepaalt op welke dag hij of zij vrij wil hebben. Deze keuze kan niet afgewezen worden, tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van de vrije dag onmogelijk maken. Er zal dan direct een vervangende vrije dag afgesproken worden. Er is sprake van betaald verlof.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.