Nieuws
25 juli 2023

Eindtermen voor de opleidingen (en examens) voor de schoonmaker in de zorg

De afgelopen maanden heeft de RAS met specialisten uit zowel de gezondheidszorg als de zorg in een tweetal sessies gesproken over het beroep ‘schoonmaker in de zorg’. De essentie van het beroep en de daarvoor benodigde vakvaardigheden, vakkennis en professioneel gedrag van een beginnend beroepsbeoefenaar stonden centraal in de constructieve gesprekken met vertegenwoordigers uit bedrijven in deze tak van de sector.

De gedeelde inzichten en meningen zijn door de RAS vertaald in een conceptversie van de vernieuwde eindtermen die in 2024 uitgangspunt zullen zijn voor de relevante opleidingen en examens. De conceptversie zal in afstemming met de gesprekspartners definitief worden gemaakt, waarna deze in september aan het bestuur van de RAS zullen worden voorgelegd voor de benodigde vaststelling.

De verwachte aanscherpingen/aanpassingen in de eindtermen zijn in juli agendapunt geweest in het terugkerende overleg tussen de RAS, het RAS-Examenbureau en de opleiders in de sector. Doel hiervan is om de opleiders en het RAS-Examenbureau tijdig te informeren, opdat zij voldoende tijd hebben om hun opleidingen en examens hierbij te kunnen laten aansluiten.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.