Nieuws
8 december 2022

Fiscale uitruil eindejaarsuitkering 2022

Uitleg en rekenvoorbeelden 

De eindejaarsuitkering komt eraan. Deze dient voor 15 december 2022 te zijn betaald. In 2022 bedraagt de eindejaarsuitkering 4,5% van het bruto-inkomen.

De eindejaarsuitkering wordt, zoveel mogelijk, netto uitgekeerd als reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

 

Uitleg fiscale uitruil
De fiscus biedt de mogelijkheid om, ongeacht de wijze waarop wordt gereisd, een belastingvrije vergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken.

Dit als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van de werknemer (A).

Artikel 34 cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf bepaalt dat er sprake is van vergoeding van het woon-werkverkeer als het meer bedraagt dan 60 kilometer per dag.

De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer (B).

De fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat fiscaal maximaal voor reiskosten mag worden vergoed (A) en de eventuele reiskostenvergoeding die op basis van de CAO (B), of een gunstigere regeling op bedrijfsniveau, is verstrekt.

Het is mogelijk om die fiscale ruimte te benutten door de eindejaarsuitkering 2022 uit te ruilen tegen een (aanvullende) reiskostenvergoeding.

Op basis van artikel 16 lid 7 cao wordt de bruto eindejaarsuitkering van 4,5% uitgekeerd als een netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De fiscale ruimte wordt daarmee benut.

De netto uitbetaling zal hoger zijn omdat over een lager brutobedrag belasting en premies worden berekend. Dit levert een financieel voordeel op voor werknemer en werkgever.

 

Rekenvoorbeelden

Werknemer verdient op jaarbasis € 7.500. Deze werknemer heeft eind 2022 recht op een eindejaarsuitkering van € 337,5. Werknemer heeft 50 km woon-/werkverkeer per week, werkt 46 weken en reist dus per jaar 2300 km. Op basis van de fiscale regels heeft werknemer onbelast recht op € 437 (2300 km à € 0,19).

 

Voorbeeld 1:
De werknemer kreeg in 2022 geen reiskostenvergoeding.
De werkgever kan dus nog € 437 belastingvrij aan reiskosten vergoeden.
De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5.
Er is ruimte om de eindejaarsuitkering via de fiscale uitruil netto te betalen.

 

Voorbeeld 2:
De werknemer heeft een auto van de zaak. Werknemer krijgt al een reiskostenvergoeding, niet in geld maar in natura.
De fiscale uitruil is niet mogelijk.
De eindejaarsuitkering wordt bruto betaald.

 

Voorbeeld 3:
De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 5. Op jaarbasis is dat € 60.
De werkgever kan nog € 377 (€ 437 – € 60) belastingvrij vergoeden.
De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5.
Er is ruimte om de eindejaarsuitkering via de fiscale uitruil netto te betalen.

 

Voorbeeld 4:
De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 30,00. Op jaarbasis is dat € 360.
De werkgever kan € 77 (€ 437 – € 360) belastingvrij vergoeden.
De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5.
Er is ruimte om een deel van de eindejaarsuitkering netto uit te betalen: € 77,00.
Het restant van € 260,5 (€ 337,5 – €77) wordt bruto betaald.

 

Voorbeeld 5:
De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 36,42. Op jaarbasis is dat € 437,04.
Werknemer krijgt alle reiskosten al vergoed.
De fiscale uitruil is niet mogelijk.
De eindejaarsuitkering wordt bruto betaald.

  • Bij de voorbeelden 2,4 en 5 kan werkgever er voor kiezen om de eindejaarsuitkering netto uit te keren vanuit de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling;
  • Klik hier voor de afspraken die de RAS over de fiscale uitruil met de belastingdienst heeft gemaakt;
  • De belastingvrije kilometervergoeding wordt in 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.