Nieuws
7 februari 2023

Gezocht: werkgevers voor onderzoek naar kort verzuim

Bureau Bartels gaat in opdracht van de RAS een onderzoek uitvoeren naar kort verzuim. Doel is om het kort verzuim in de sector verder naar beneden te krijgen. De resultaten en aanbevelingen van het onderzoeksbureau worden voorgelegd aan het RAS-bestuur. Afhankelijk hiervan worden er voor de gehele sector maatregelen of activiteiten ontplooid. Ook kan het onderwerp op de agenda van het cao-overleg komen. De good practices t.a.v. kort verzuim worden gedeeld met de branche.

Het onderzoek vindt plaats d.m.v. een telefonisch interview van maximaal een uur. We stellen u vragen over uw beeld over kort verzuim en oorzaken ervan. Hoe u in de praktijk omgaat met kort verzuim en de rol en betrokkenheid van andere partijen. Welke maatregelen u al neemt en welk resultaat deze hebben. En waarin u ondersteuning kunt gebruiken om dit verzuim terug te dringen.

Als u als werkgever deelneemt aan het onderzoek kunt u een terugkoppelingsdocument ontvangen. Hierin staat hoe de cijfers van het kort verzuim van uw bedrijf zich verhouden tot het branchegemiddelde enerzijds en vergelijkbare bedrijven qua grootte en werkzaamheden anderzijds.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar l.willekers@ras.nl met uw naam en contactgegevens. Bureau Bartels zal daarna contact met u opnemen.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.