Een goed gesprek

U kunt bij de RAS subsidie aanvragen voor het begeleiden van groepsgesprekken van schoonmakers. Bijvoorbeeld omdat er binnen een team van medewerkers een probleem is met communicatie, de samenwerking of betrokkenheid. Dit probleem kan opgelost worden met het voeren van een goed gesprek. Een externe begeleider kan helpen om de gesprekken te begeleiden. Met de externe begeleider bepaalt u hoe het traject eruit gaat zien en wat het moet opleveren. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

 

Hoe vraagt u subsidie aan bij de RAS?

  1. Maak een account aan (of log in) op ‘MijnRAS’: https://mijn.ras.nl
  2. Wanneer u bent ingelogd, klikt u op de knop ‘Een goed gesprek’ om de aanvraag te starten.
  3. Vul het aanvraagformulier in.
  4. De RAS beoordeelt uw aanvraag en zal daarna budget reserveren. U krijgt binnen twee weken na het indienen van de juiste documenten een bevestiging.

Per bedrijf kan voor maximaal 3 groepen subsidie worden aangevraagd.
Als de aanvraag het traject gestart is en de eerste factuur aantoonbaar is betaald, ontvangt u van de RAS een voorschot. Het voorschot bedraagt maximaal € 2.000,-.

 

Na afloop van het traject

Na afloop van het traject stelt u met de externe begeleider een eindevaluatie op. Hierin staat hoe het traject is verlopen, wat het heeft opgeleverd en hoe u verder gaat met de groepsgesprekken.
Als de eindevaluatie akkoord is en alle benodigde stukken zijn ingediend, wordt het restant van de toegekende subsidie betaald. Dit is maximaal € 4.500,- minus het al betaalde voorschot.

 

Best practices en voorlichtingsmateriaal

Met de ingediende eindevaluaties worden best practices verzameld. Hiervan wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt. Zodat ook bedrijven die niet aan het project hebben meegedaan ervan kunnen leren. Het voorlichtingsmateriaal wordt vrij ter beschikking gesteld op de website van de RAS.