Nieuws
7 februari 2023

Hulpmiddelen voor anderstaligen toegestaan tijdens RAS-examens

RAS-examens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Dit kan leiden tot communicatieproblemen wanneer examenkandidaten het Nederlands niet goed beheersen.

Tijdens RAS- examens wordt het daarom toegestaan om een beëdigde tolk/vertaler in te zetten (telefonisch, à €130,- per uur, geregeld door het Examenbureau, te betalen door de werkgever). Ook mag een examenkandidaat gebruik maken van een vertaalapp op de eigen mobiele telefoon.

Uiteraard is communicatie ‘met handen en voeten’ altijd mogelijk, maar met de inzet van een tolk en/of vertaalapp hoopt de RAS een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van ruis in de communicatie tijdens examens.

Voor examenkandidaten die niet of minder goed kunnen horen zijn tijdens de examens schriftelijke (Nederlandse) versies van de examenopdrachten (na verzoek daartoe) beschikbaar.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.