Inleverpunt loonstroken generatiepact

Via de mail zijn jullie op de hoogte gebracht van de steekproef die wij uitvoeren voor deelnemers aan het generatiepact. Hierop controleren wij of alles juist wordt verwerkt en of er geen sprake is van misbruik van de regeling. Hieronder kunnen jullie de loonstroken beveiligd uploaden.

Inleverpunt loonstroken generatiepact

Dank voor het inleveren van de loonstroken, mochten hier vragen uit ontstaan nemen we contact met je op. Zonder tegenbericht mag je ervan uitgaan dat er geen problemen zijn geconstateerd.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.