Intervisiebijeenkomsten voor vertrouwenspersonen in de schoonmaakbranche

Tijdens een intervisiebijeenkomst brengen deelnemers, in een veilige omgeving, een casuïstiek vanuit persoonlijke ervaring in. De casussen worden stuk voor stuk, onder professionele begeleiding, besproken. De casus betreft een situatie waarin je zelf een actieve rol had en die lastig was om mee om te gaan, die je bijgebleven is of waarin je niet wist hoe je het beste kon handelen. Kortom: een persoonlijke ervaring, waarbij inzicht en verdieping gewenst is.

Op dit moment zijn er drie intervisiegroepen. Per groep zijn er vier bijeenkomsten in het jaar, telkens met dezelfde groep en dezelfde begeleider. De bijeenkomsten zijn ingedeeld per regio. De eerste intervisiebijeenkomsten zijn gestart in januari 2023. Je kunt jezelf nog steeds opgeven. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Als vertrouwenspersoon dien je gecertificeerd te zijn. Ben je nog géén gecertificeerd vertrouwenspersoon, maar heb je wel interesse in deelname aan de intervisiebijeenkomsten? Dan kun je contact opnemen met de RAS.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je jezelf opgeven voor de intervisiebijeenkomsten? Laat het ons weten! Mail naar info@ras.nl of neem telefonisch contact op via 073 6200 460.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.