Symposium: In wat voor land willen we schoonmaken?

Een frisse blik op het organiseren en duurzaam uitvoeren van schoonmaakwerk

Schoonmaakwerk is belangrijk. Continuïteit en zekerheid daarin bieden ook. Hoe organiseren en verdelen we dit zo belangrijke werk? Hoe kunnen we inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt? En hoe creëren we met elkaar op de werkvloer een sociaal veilig werkklimaat? En hoe organiseren we het (samen)werken zo dat inbreng, vaardigheden en mogelijkheden van medewerkers beter tot hun rechtkomen, zodat zij duurzaam kunnen en willen werken in de sector.

Op het symposium “In wat voor land willen we schoonmaken” geven drie sprekers daarop hun zienswijze en gaan daarbij in op de volgende onderwerpen:

 • Hans Borstlap (Commissie Regulering van Werk)

In wat voor land willen wij werken?

  • Welke bouwstenen hebben we om schoonmaakwerk toekomstbestendig goed te (gaan) reguleren?
  • Hoe komen we tot een inclusief en activerend arbeidsmarktbeleid?
  • Hoe stimuleren we een duurzaam leerklimaat?
 • Martin Olsthoorn (Sociaal Cultureel Planbureau)

De maatschappelijke impact van veranderend (schoonmaak)werk

  • Hoe houden we in tijden van veranderingen werk grip op werk, inkomen en leven?
  • Hoe komen we van ik naar wij?
 • Inge te Brake (Voorzitter Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)

Werken aan een sociaal veilig werkklimaat

  • Hoe komen we op de werkvloer tot een sociaal veilig werkklimaat?
  • Wat werkt in het bevorderen van goede arbeidsrelaties?
  • Hoe worden actieve betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij dit thema gestimuleerd?

De praktische vertaalslag van deze zienswijzen krijgt aandacht in twee rondetafelgesprekken. Vertegenwoordigers uit de sector gaan onder leiding van gespreksleider Arjella van Scheppingen met de inleiders in gesprek.

Woensdagmiddag 16 november 2022

In Green Village te Nieuwegein (Blokhoeve 7)

12:00 uur:Inlooplunch
13:00 -16:30 uurInhoudelijk programma
16:30 uurEinde Programma

Aanmelden kan via deze link

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.