Nieuws
1 augustus 2023

Kalibratiesessies examinatoren

Ook dit najaar worden er op verschillende locaties in Nederland zogenaamde kalibratiesessies met examinatoren gehouden. Doel van deze sessies is het synchroniseren van de opvattingen en zienswijzen ten behoeve van het beoordelen van examens van kandidaten. Daarnaast is het een goede mogelijkheid voor examinatoren om elkaar te ontmoeten en inzichten en ervaringen te delen.

Het RAS-Examenbureau biedt alle examinatoren de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Zij worden hiervoor uitgenodigd. De ervaring leert dat deze sessies gekenmerkt worden door een hoge opkomst en door de aanwezigen als zinvol en gezellig worden bestempeld.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.