Nieuws
6 april 2023

Laatste oproep onderzoek ‘kort verzuim’ voor werkgevers én werknemers

Kom er als werkgever achter hoe jouw bedrijf ervoor staat en draag bij aan een beter beeld. Laat als werknemer weten hoe jij behandeld wordt en geef je mening!

Het onderzoek ‘kort verzuim’ loopt nog een paar weken. Je laatste kans dus om mee te doen en jouw stem te laten horen! Er zijn verschillende manieren om je mening te geven:

Telefonisch interview: we zoeken nog een paar werkgevers die mee willen doen aan een telefonisch interview. Dit interview duurt een uur. Er worden vragen gesteld over het ziekteverzuim in jouw bedrijf en met name over wat er gebeurt na een ziekmelding.

Meld je aan bij Lilian Willekers als je hieraan mee wil doen (l.willekers@ras.nl). Na afloop ontvang je een terugkoppelingsdocument. Hierin staat hoe de cijfers van het kort verzuim van jouw bedrijf zich verhouden tot het branchegemiddelde enerzijds en vergelijkbare bedrijven qua grootte en werkzaamheden anderzijds.

Interview leidinggevende: ben jij een objectleider of direct leidinggevende die te maken heeft met kort verzuim? Dan willen de onderzoekers van Bureau Bartels jóu spreken. Ze willen weten welke stappen je neemt als iemand zich ziekmeldt. Doe je mee? Laat dat dan weten aan Sigrid Zeeman van Bureau Bartels via haar mailadres Sigrid.Zeeman@brtls.nl.

Werkgeversenquête: al ruim 200 werkgevers zijn je voorgegaan. Zij hebben de werkgeversenquête al ingevuld. Maar resultaten van meer werkgevers geven een beter beeld. Wil jij daarom ook meedoen? Je vindt de werkgeversenquête hier:

Doe mee! Vul de werkgeversenquête in

 

Werknemersenquête: ook de mening van de werknemers is belangrijk in dit onderzoek. Het gaat om hoe jullie behandeld worden bij een melding, hoe jouw werkgever met jou en jouw melding omgaat. Laat horen wat jij meemaakt. Vul hier de werknemersenquête in. De enquête is beschikbaar in vijf talen en ook via de RAS-app.

Doe mee! Vul de werkgeversenquête in

 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MDIEU).

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.