Nieuws
8 december 2022

Medewerking gevraagd voor onderzoek kort verzuim

In oktober 2022 is een onderzoek naar Kort verzuim gestart. Bureau Bartels voert dit onderzoek uit. Dit gebeurt in opdracht van de RAS. Het onderzoek richt zich op de eerste 7 kalenderdagen van verzuim. Er wordt onderzoek gedaan naar:

  1. de oorzaken van ziekteverzuim in het werk en de combinatie werk-privé,
  2. de interacties tussen werkgever en werknemer bij en na de ziekmelding,
  3. de rol van de opdrachtgever op de locatie waar de werknemer werkt,
  4. met wie de werknemer na ziekmelding welke contacten heeft en
  5. waarom medewerkers met meerdere werkgevers zich ziekmelden en hoe met hen wordt omgegaan.

Bureau Bartels zal begin 2023 de vragenlijsten voor werkgevers verspreiden. De gegevens uit deze vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Daarnaast wil Bureau Bartels 50 werkgevers telefonisch interviewen. In deze interviews wordt meer informatie over kort verzuim gevraagd.

Wij zoeken werkgevers die mee willen doen met een telefonisch interview.

Wil jíj ons helpen meer inzicht te krijgen in kort verzuim? Meld je dan aan. We hebben jouw mailadres en telefoonnummer nodig. Dan kan Bureau Bartels je benaderen.

Geef je gegevens door aan Lilian Willekers via l.willekers@ras.nl .

Dank je wel alvast voor je medewerking.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.