Nieuws
7 februari 2023

Onderzoek naar opleidingen en examens in de branche

In opdracht van de RAS heeft het Kohnstamm instituut (in samenwerking met CAOP) onderzoek gedaan in de branche. Hoofdvraag hierin was: Hoe ziet toekomstbestendig opleiden en examineren in de schoonmaaksector eruit?

Eind 2022 heeft Kohnstamm/CAOP het rapport ‘Een schone taak’ opgeleverd aan de RAS. Het rapport is een weerslag van de bevindingen en de daaruit te trekken conclusies en mogelijke aanbevelingen hierbij.

 

Klik hier om het rapport te lezen

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.