Nieuws
23 maart 2022

Onderzoek Versterken eigen regie werknemers afgerond

Sociale partners in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche vinden het belangrijk dat gestreefd wordt naar evenwichtige arbeidsrelaties. Daarom hebben zij een onderzoek laten uitvoeren met als onderzoeksvraag:

Hoe kan de branche een ondersteunend werkklimaat creëren waarin de werknemers gestimuleerd worden een actievere rol te nemen inzake hun werk, loopbaan(ontwikkeling) en indien van toepassing re-integratie en daarmee meer eigen regie voeren ten aanzien van hun duurzame inzetbaarheid?

 

Aanpak
Gekozen is voor een kwalitatieve en participatieve benadering. Onderzoekers van Saxion Hogeschool en Windesheim Hogeschool hebben op meerdere objecten meegelopen met de medewerkers en leidinggevenden. Ook hebben zij diverse werksessies gehouden om de inzichten te bespreken.

De kern van het onderzoek is hoe zet je de medewerker meer in zijn eigen kracht. Uitgangspunt is dus de medewerker en wat kunnen de sociale partners op brancheniveau en bedrijven doen om dit proces te ondersteunen.

Voor het onderzoeksmodel zijn de 3 R’s uit het rapport over eigen regie van de SER (www.ser.nl/nl/publicaties/regie-loopbaan), te weten Ruimte, Richting en Ruggensteun, welke gecombineerd zijn met de 7 bouwstenen om eigen regie te stimuleren, nl. willen, weten, kunnen, durven, mogen, doen, moeten.

 

Resultaten
De resultaten geven meerdere herkenbare aandachtspunten waarmee sociale partners verder aan de slag zullen gaan. Met MDIEU subsidie zullen in 2022 door de Ras meerdere projecten worden gestart.

Door de onderzoekers is onderscheid gemaakt in welke acties de bedrijven en welke acties op brancheniveau kunnen worden opgepakt om een ondersteunend werkklimaat te creëren.

Naast het eindrapport zijn er drie visualisaties ontwikkeld waarmee bedrijven zelf en sociale partners gezamenlijk mee aan de slag kunnen. Het onderzoeksmodel vormt hiervoor de basis.

Voor bedrijven is er:

  • Een leeg model om in groepsverband het gesprek aan te gaan. Klik hier
  • een versie van het model met concrete suggesties. Klik hier

Voor sociale partners is er een versie van het model met suggesties om de verdere gezamenlijke discussie over dit belangrijke thema te ondersteunen. Klik hier

Klik hier om het eindrapport te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lilian Willekers (l.willekers@ras.nl) mobiel bereikbaar op 06-25007211

 

 

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MDIEU)

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.