Sta open voor andere culturen!

Wat in het ene land normaal is, kan in een ander land als onprettig worden ervaren. Probeer rekening te houden met de gebruiken van andere culturen. Praat hierover met elkaar. En bespreek de omgangsvormen, die gelden binnen het bedrijf waar je werkt.

Stappenplan medewerkers

  1. Oordeel niet
  2. Respecteer de cultuur van een ander
  3. Vertel over gebruiken uit je eigen cultuur
  4. Bespreek samen de omgangsvormen binnen het bedrijf

Stappenplan leidinggevenden

  1. Bespreek met je team de omgangsvormen binnen het bedrijf
  2. Respecteer de cultuur van een ander
  3. Voer een open gesprek zonder oordeel

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.