Nieuws
4 december 2023

Premie PAWW in 2024 verder omlaag: van 0,15% nu naar 0,08% in 2024

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven en hun werknemers vallen onder de PAWW-regeling.

PAWW is de uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van een werknemer. De regeling is in het leven geroepen na het verkorten van de wettelijke WW en loongerelateerde WGA-uitkering in 2016. De PAWW is een ‘private aanvulling’ daarop.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering.

De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

Meer informatie is te vinden op www.spaww.nl

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.