Nieuws
21 december 2023

Resultaten onderzoek telescopisch wassysteem

De RAS heeft onderzoek laten doen naar de lichamelijke belasting bij het werken met het telescopisch wassysteem. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is en dat overschrijding van de maximale taakduur van 4 uur per dag tot 7 meter of 2 uur per dag bij werk tussen 7 en 13,5 meter leidt tot een verhoogde kans op klachten of schade aan nek, schouders of rug. Het is belangrijk dat het werken met het telescopisch wassysteem weer een uitzonderingssituatie wordt en dat de afspraken zoals vastgelegd in de Arbocatalogus beter nageleefd worden. Vanuit de RAS wordt met de klankbordgroep een plan ontwikkeld om naleving van de Arbocatalogus te bevorderen.

Bekijk hier de eindrapportage van het onderzoek: Eindrapportage onderzoek lichamelijke belasting glazenwassers 20231123

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.