Resultaten pilot taakroulatie op Schiphol

Schoonmaakwerk is fysiek zwaar werk. Daarom hebben schoonmaakbedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden en Schiphol in 2020/2021 samen een onderzoek laten uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid betekent dat er gekeken wordt hoe mensen tot hun pensioen gezond en met plezier hun werk kunnen doen.

Dit onderzoek is gedaan onder schoonmaakmedewerkers op Schiphol. Hieruit kwam naar voren dat schoonmakers vaak soortgelijke werkzaamheden moeten uitvoeren en dus steeds dezelfde bewegingen maken. Hierdoor kan overbelasting ontstaan. Het afwisselen van taken zou een oplossing kunnen zijn om dit te voorkomen.

Bij de pilot eind 2022 hebben groepjes schoonmakers op Schiphol daarom drie maanden een aangepast werkrooster gekregen, waarbij zij ook andere werkzaamheden deden dan normaal. Tijdens de pilot werd gemeten of dit effect had op hun lichamelijke belasting, motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

Uit de pilot bleek dat de medewerkers in eerste instantie vonden dat het doen van verschillende taken juist meer belasting gaf. Dat kwam doordat ze moesten wennen aan de nieuwe werkzaamheden. Na de wenperiode werd deze extra belasting weer minder. Hoewel er een klein positief effect op lichamelijke belasting is gemeten, was de totale ervaring voor iedereen anders. Een deel van de schoonmakers vond het leuk om nieuwe dingen te leren. Maar ook andere factoren bleken belangrijk, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, betrokkenheid van leidinggevenden en kwaliteit van het werk.

Tijdens de pilot viel op dat veel schoonmakers hun lichaam ergonomisch niet goed gebruikten. Daarom is er voor de schoonmakers een extra training ergonomie georganiseerd. Een goede werkhouding is belangrijk om lichamelijke klachten te voorkomen. Dit vraagt om voortdurende aandacht van zowel de schoonmakers als de leidinggevenden.

De betrokken schoonmaakbedrijven ISS, Hago, Asito en Raggers bespreken de komende maanden de uitkomsten van deze pilot en beslissen dan of en hoe ze met dit onderwerp verder gaan. Ook wordt nagedacht wat Schiphol als opdrachtgever kan doen om de werkomstandigheden van de schoonmakers op Schiphol zo goed en gezond mogelijk te maken.

 

Lees hier het eindrapport van de pilot taakroulatie Schiphol

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door MDIEU-subsidie van het Ministerie SZW.

 

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.