Nieuws
13 september 2022

SAVE THE DATE – Symposium ‘Duurzaam invulling geven aan de toekomst van Schoonmaakwerk’

De Ras organiseert op woensdag 16 november vanaf 13.00 uur een symposium “Duurzaam invulling geven aan de toekomst van Schoonmaakwerk”, op locatie in Nieuwegein. Tijdens dit symposium zullen er drie sprekers aanwezig zijn:

  • Hans Borstlap (commissie regulering van werk
  • Martin Olsthoorn (Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP)
  • Inge te Brake (voorzitter Landelijke Verenging van Vertrouwenspersonen)

Zij zullen hun zienswijze geven, waarbij onderstaande vragen aan de orde komen:

  • Hoe organiseren we ook in de toekomst goed werk in de schoonmaaksector? Werk dat erkend en gewaardeerd wordt, dat bestaanszekerheid geeft en dat ruimte biedt om te leren en ontwikkelen.
  • Hoe kunnen we het werk zo regelen dat (ook) werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt (meer) grip krijgen op hun inkomen, werk en leven.
  • Wat is nodig voor het reguleren van (schoonmaak)werk zodat medewerkers duurzaam, vitaal en veilig kunnen blijven (samen) werken in deze maatschappelijk relevante sector.

De sprekers zullen na hun lezing/zienswijze deelnemen aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit de schoonmaaksector.

 

Noteer deze datum alvast in je agenda! Binnenkort start de inschrijving hiervoor.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.