Nieuws
6 juni 2023

Schoonmaakbedrijven gezocht die mee willen werken aan ‘Onderzoek oplopende leeftijd’

RAS is een onderzoek gestart naar het effect van de oplopende leeftijd binnen de branche op de ervaren werklast en heeft hiervoor organisatieadvies- en onderzoeksbureau Déhora ingeschakeld.

Doel van het onderzoek is beantwoording van de volgende vragen:

 • In hoeverre leidt de oplopende leeftijd in de schoonmaaksector in algemene zin tot een lagere productiviteit en hoe is dit te kwantificeren?
 • In hoeverre ervaren medewerkers in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche een grotere werklast naarmate zij ouder worden, en welke gevolgen heeft dit voor de productiviteit van de medewerkers?
 • Als er een verband wordt gevonden tussen oplopende leeftijd, ervaren werklast en productiviteit, dan is de vervolgvraag hoe hiermee omgegaan wordt bij contract wisseling/aanbesteding.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar schoonmaakbedrijven bij wie we in gesprek kunnen met medewerkers. Het gaat dan om het organiseren van één groepsgesprek (focusgroep) met  medewerkers in de periode half juni tot half september 2023. Het gesprek met de medewerkers wordt geleid door Déhora en zal zo’n 1,5 uur duren.

We zijn op zoek naar de volgende bedrijven/groepen:

Algemene schoonmaak (kantoor, gezondheidszorg)

 • één groep in de leeftijd 25 – 30 jaar
 • één groep in de leeftijd 40 – 45 jaar
 • één groep in de leeftijd 50 – 65 jaar

Algemene schoonmaak (hotels, recreatiebungalows)

 • één groep in de leeftijd 25 – 30 jaar
 • één groep in de leeftijd 40 – 45 jaar
 • één groep in de leeftijd 50 – 65 jaar

Glas/gevelreiniging

 • één groep in de leeftijd 25 – 30 jaar
 • één groep in de leeftijd 40 – 45 jaar
 • één groep in de leeftijd 50 – 65 jaar

Specialistische reiniging

 • één groep in de leeftijd 25 – 30 jaar
 • één groep in de leeftijd 40 – 45 jaar
 • één groep in de leeftijd 50 – 65 jaar

 

Het gaat om deelnemers die:

 • meer dan 20 uur per week werken
 • de Nederlandse taal redelijk beheersen
 • indien mogelijk een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen
 • voor de algemene schoonmaak om groepen van 10 personen (minimaal 8)
 • glas/gevel en specialisten om groepen van 5 personen (minimaal 3)

Voor vragen en aanmeldingen kun je contact opnemen met Ellen Dekkers 06-40031300 of e.dekkers@ras.nl

Tijdens het onderzoekstraject wordt er gewerkt met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de RAS en een afvaardiging van bedrijven met medewerkers uit drie deelnemende sub sectoren (algemene schoonmaak, glasbewassing & uiterlijke verzorging van gebouwen, en specialistische reiniging). De onderzoeksopzet van Déhora bestaat uit een vijftal stappen:

Figuur 1: onderzoeksopzet

Voor de focusgroepen, de tijdstudie naar de productiviteit en voor de rooster analyses richten wij ons op bedrijven in de schoonmaak- en glazenwassersbranche met 50 of meer medewerkers die willen meewerken aan dit onderzoek. De resultaten zullen inzicht geven in de ergonomische werklast van ouder wordende medewerkers en het effect op productiviteit.

 

Focusgroepen

De schoonmaaksector heeft te maken met een vergrijzend werknemersbestand. Om hiermee om te gaan heeft de RAS aan Déhora gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verandering in productiviteit van werknemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche naar mate zij ouder worden. Focusgroepen zijn een essentieel onderdeel van dit onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt gestreefd naar het organiseren van twaalf focusgroepen. De focusgroepen zullen anderhalf uur duren en plaatsvinden in drie sectoren binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche (algemene schoonmaak, glasbewassing & uiterlijke verzorging van gebouwen en specialistische reiniging). Het streven hierbij is om de focusgroepen op de werklocatie van de medewerkers te houden, om de deelnemers zich zoveel mogelijk op hun gemak te laten voelen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is bepaald dat deelnemers aan de focusgroepen enkel bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers werkzaam mogen zijn.

 

Tijdstudie en roosteranalyse

Als vervolg op de focusgroepen zal Déhora ook een tijdsstudie uitvoeren naar de productiviteit en een roosteranalyse uitvoeren op de roosters. Hiervoor zullen we deelnemers benaderen uit de verschillende focusgroepen. Per leeftijdscategorie zijn we hiervoor op zoek naar 5 medewerkers, werkzaam in de algemene schoonmaak. Tijdens de tijdsstudie zal een medewerker van Déhora gedurende één werkdag registreren hoelang de werknemer over bepaalde taken doet en onder welke omstandigheden deze uitgevoerd worden. Deze metingen zullen gebruikt worden als gemiddelde waardes en zullen daarom niet gebruikt worden als individuele beoordeling van de medewerker.

Voor de roosteranalyse zal per focusgroep één rooster opgevraagd worden door Déhora. Déhora zal vervolgens dit rooster beoordelen op sociale en fysieke risico’s om de objectieve werklast in kaart te brengen.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.