Nieuws
28 juli 2023

Subsidie voor activiteiten duurzame inzetbaarheid mogelijk

Via de MDIEU-regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen voor activiteiten duurzame inzetbaarheid. Met als doel om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen en hen gezond werkend het pensioen te laten halen. De regeling gold al voor sectoren en vanaf september 2023 ook voor bedrijven. Deze tijdelijke subsidieregeling is onderdeel van het pensioenakkoord. Daarin is afgesproken dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat.

In totaal is bijna 1 miljard euro beschikbaar. Voor een bedrijf is het minimaal aan te vragen subsidiebedrag € 75.000. Het subsidiepercentage is 50%. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 september tot en met 30 november 2023. Waarschijnlijk volgt in 2024 nog een aanvraagperiode. Wanneer die valt is nog niet bekend. De subsidie is tot 2025 beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten duurzame inzetbaarheid. Een aantal voorbeelden waarvoor je subsidie zou kunnen aanvragen:

  • Het opzetten en uitvoeren van een kortdurende training of workshops voor groepen: stimuleren van kennisoverdracht tussen ervaren en minder ervaren werkenden, bijvoorbeeld mentorschap en opleiden in de praktijk.
  • Onderzoeken van de werknemerstevredenheid: ontwikkelen, uitzetten en evalueren van een werknemerstevredenheidsscan. Deze scan geeft werkgevers inzicht in de tevredenheid onder werknemers over hun werkgeverschap. Dat is zinvol, want tevreden medewerkers zijn niet alleen productiever en blijven langer bij de organisatie werken, maar zijn ook gemotiveerder en meer betrokken.
  • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit: campagne veilig & gezond werken voor (doelgroepen) werkenden, bijvoorbeeld ouderen of arbeidsmigranten.

De noodzaak voor die activiteiten duurzame inzetbaarheid wordt aangetoond in je bedrijfsanalyse. Die moet je dus eerst maken. Op basis daarvan stel je een activiteitenplan op, waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Aan elke subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Dus ook bij deze regeling. Wil je daar meer over weten? Neem dan deel aan de open conferentie op donderdag 7 september a.s. Wij vertellen je er alles over! Deelname is kosteloos en ook mogelijk voor schoonmaakbedrijven die geen lid zijn van Schoonmakend Nederland.
De open conferentie wordt verzorgd door Sylvia de Gunst (Schoonmakend Nederland) en Lilian Willekers (RAS).

Wil je je alvast eerder inlezen? Dat kan op de website van het ministerie (https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-bedrijven ).
Wil je nu al aan de slag met MDIEU? Neem dan contact op met Lilian Willekers, via l.willekers@ras.nl of 06-55702891 .

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MDIEU)

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.