Uitspraken geschillencommissie

Hieronder vind je een overzicht van de uitspraken van de Geschillencommissie RAS.

08-06-2022: Artikel 16 cao (2022-2)

Is er bij arbeidsongeschiktheid wel recht op de eindejaarsuitkering?
Dit mede gelet op het feit dat de eindejaarsuitkering niet in de uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt meegenomen.

Lees uitspraak

21-04-2022: Artikel 34 cao (2022-1)

Hoe dient het woon-werkverkeer te worden berekend? Is er recht op het vergoeden van meerkilometers woon-werkverkeer (artikel 34 lid 3 cao) als werknemer zelf ook erg graag wil worden overgeplaatst?

Lees uitspraak

09-04-2018: Artikel 36 cao (2018-3)

De basis(vak)opleiding is niet aangeboden, is dit reden om het loon met terugwerkende kracht te verhogen?

Lees uitspraak

14-12-2017: Artikel 28 cao (2017-11)

Is de werknemer 1,5 jaar op het object werkzaam en wat is de duur van de arbeidsongeschiktheid?

Lees uitspraak

18-09-2017: Artikel 28 cao (2017-9)

Werknemer werkt als schoonmaker op een school. Vanaf 2014, na contractswisseling, krijgt ze alleen de feitelijk gewerkte uren betaald. Is dat in lijn met de CAO?

Lees uitspraak

12-07-2017: Artikel 28 cao (2017-7)

Is de hersteldmelding en arbeidsgeschiktheid van de werknemer voor de wisseling aannemelijk?

Lees uitspraak

10-07-2017: Artikel 28 cao (2017-6)

Is er, gelet op wat er gezegd zou zijn bij het bespreken van de aanbieding, juiste invulling gegeven aan artikel 38 CAO?

Lees uitspraak

27-06-2017: Artikel 28 cao (2017-3)

Is er door de verwervende partij op juiste wijze invulling gegeven aan artikel 38 CAO of bestaan er nog verplichtingen?

Lees uitspraak

26-06-2017: Artikel 28 cao (2017-2)

Heeft werknemer een juiste aanbieding ontvangen conform artikel 38 CAO? Hoe dient er te worden omgegaan met de periode van bedrijfssluiting?

Lees uitspraak

20-01-2017: Artikel 28 cao (2017-1)

Is er door de verwervende partij op juiste wijze invulling gegeven aan artikel 38 CAO of bestaan er nog verplichtingen? Is de verwervende partij schadeplichtig jegens de verliezende partij?

Lees uitspraak

01-12-2016: Artikel 38 cao (2016-10)

Is het niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting van artikel 38 lid 8 sub a CAO een reden om geen aanbieding te hoeven doen volgens artikel 38 lid 2 CAO?

Lees uitspraak

18-11-2016: Artikel 38 cao (2016-9)

Is werknemer ten tijde van de contractswisseling nog aan te merken als een op dat object werkzame persoon en daarmee artikel 38 CAO van toepassing?

Lees uitspraak

16-09-2016: Artikel 38 cao (2016-8)

De werknemer werkt op 1 object en ontvangt bij wisseling een arbeidsovereenkomst met een regiobepaling, is dat in lijn met artikel 38 CAO?

Lees uitspraak

27-07-2016: Artikel 38 cao (2016-7)

Vallen de productieruimtes onder de heraanbesteding?
Zo nee, wat is het gevolg voor de aanbiedingsverplichting van artikel 38 CAO bij het splitsen van het oorspronkelijke object in zelfstandige objecten?

Lees uitspraak

05-01-2016: Artikel 38 cao (2016-1)

De werknemer werkt binnen een cluster van 3 schoonmaaklocaties.
Het cluster wordt gesplitst heraanbesteed in 3 zelfstandige objecten bij 3 bedrijven.
Dient de werknemer een aanbod te ontvangen?

Lees uitspraak

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.