Nieuws
30 januari 2024

Update onderzoek telescopisch wassyteem

In december is het onderzoek naar de lichamelijke belasting bij het werken met het telescopisch wassysteem afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat werken met dit systeem erg belastend is en kan leiden tot onherstelbare fysieke schade.

Gezien de ernst van de resultaten van het onderzoek is een werkgroep van werkgevers en werknemers bijeengekomen. Gezamenlijk is besloten om primair in te zetten op het geven van voorlichting over het gebruik van het telescopisch wassysteem. De regels zoals deze zijn opgenomen in de Arbocatalogus moeten beter nageleefd worden. Ook komt er een meldpunt waar mensen terecht kunnen als de Arboregels niet gevolgd worden.

Inmiddels is er ook een afspraak gemaakt met de Arbeidsinspectie en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag om de krachten te bundelen. Het voorlichtingsmateriaal zal, zodra dit gereed is, verspreid worden door Schoonmakend Nederland, SIEV, de vakbonden en de RAS.

 

 

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.