Update werken met telescopisch wassysteem

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van TNO/VHP naar de lichamelijke belasting bij het werken met het telescopisch wassysteem is er vanuit de RAS een klankbordgroep opgericht vanuit werkgevers en werknemers. Uit het onderzoek bleek dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is en dat de overschrijding van de maximale taakduur leidt tot een verhoogde kans op lichamelijke klachten.

Afspraken en regels

De klankbordgroep presenteerde daarop een plan met als doel om de het gebruik van het telescopisch wassysteem terug te brengen naar de afspraken die gemaakt zijn in de Arbocatalogus, waarbij het telescopisch wassysteem de status van ‘gebruik bij uitzondering’ heeft. Het werken met de hoogwerker heeft, vanwege de veel lagere fysieke belasting, altijd de voorkeur boven het telescopisch wassysteem.

Om dit doel te bereiken heeft de klankbordgroep samenwerking gezocht met de Code Verantwoordelijk Marktgedag en de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Code kan ook richting opdrachtgevers voorlichting geven over het veilig werken op hoogte en de NLA kan handhaven op de regels. Verder zijn er filmpjes gemaakt voor werknemers, werkgevers en opdrachtgevers die onder andere via werkgevers- en werknemersorganisaties verspreid gaan worden.

 

Meldpunt

We roepen iedereen op om situaties waarin niet volgens de Arbocatalogus en de Arbeidshygiënische strategie gewerkt wordt te melden bij het meldpunt: https://www.ras.nl/meldpunt-glasbewassing/.

In eerste instantie gaat het meldpunt reageren vanuit het geven van voorlichting. Er kan in voorkomende situaties opgeschaald worden tot handhaven door de NLA.

 

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.