Nieuws
4 oktober 2022

Door CAO-partijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche is besloten om deelname aan de CAO PAWW te verlengen.

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven en hun werknemers vallen onder deze CAO.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beƫindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering.

PAWW is de uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van een werknemer. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

Meer informatie is te vinden op www.spaww.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.