Vernieuwde eindtermen voor schoonmaker in de zorg

Uit een in 2022 uitgevoerd onderzoek onder bedrijven en betrokkenen, bleek dat de aansluiting van de eindtermen voor gezondheidszorg op de actuele beroepspraktijk onvoldoende was van. Dit was aanleiding voor RAS om deze in 2023 te beoordelen op actualiteit en volledigheid, en waar nodig aan te passen.

In samenwerking met een brede vertegenwoordiging uit de sector zijn de vernieuwde eindtermen ‘Schoonmaker in de zorg’ tot stand gekomen. Op woensdag 20 september 2023 heeft het RAS-Bestuur deze vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 zullen de vernieuwde eindtermen van kracht zijn en daarmee de huidige eindtermen vervangen. Opleidingen die na 1 januari 2024 van start gaan zullen volgens deze vernieuwde eindtermen worden ingericht; dit geldt ook voor de examens.

Het examendeel ‘Basisvakopleiding schoonmaken’ wordt vervangen door het examen ‘Basisvakopleiding Schoonmaker in de zorg’. In dit examen moeten kandidaten hun vaardigheden in een relevante zorgcontext tonen. De noodzaak voor een aanvullende examen Module Gezondheidszorg vervalt daardoor.

 

Huidige examenaanbodExamenaanbod na 1 januari 2024
  • Basisvakopleiding schoonmaken + module GZ
  • Module GZ*

 * Wanneer medewerkers in het bezit zijn van een diploma Basisvakopleiding schoonmaken doen zij het aanvullende examen Module GZ.

  • Basisvakopleiding Schoonmaker in de zorg.

 

 

 

 

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.