Nieuws
4 december 2023

Onwerkbaar weer: wat zijn de regels?

Tijdens het winterweer kan er mogelijk niet buiten gewerkt worden. Wat is er geregeld in de cao?

In de cao is een regeling opgenomen voor onwerkbaar weer. De regeling geldt wanneer in de periode van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 een buitengewoon natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw of ijzel) het werken onmogelijk maakt. De regeling geldt ook wanneer gedurende het kalenderjaar het werken onmogelijk wordt gemaakt door buitengewone regenval of storm. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6. De werkgever kan, mits er is voldaan aan alle voorwaarden uit de regeling en na het verstrijken van een aantal wachtdagen, een beroep doen op een tegemoetkoming via het UWV.

Loondoorbetaling, hoe werkt het?

Het loon wordt tijdens de wachtdagen door de werkgever gewoon doorbetaald aan de werknemers. Werkgever en werknemer(s) moeten samen kijken of het tijdens de niet-werkbare periode mogelijk is om op een andere manier of andere plek te kunnen werken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt het loon nog steeds doorbetaald, maar kan de werkgever na de wachtdagen een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering wordt gedurende de eerste 27 dagen door de werkgever aangevuld tot 100% van het loon en hierna tot 90%.

Wachtdagen

Bij vorst en sneeuw gelden er 2 wachtdagen (tussen 1 november 2023 t/m 31 maart 2024);

Bij overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar;

Bij storm gelden er 2 wachtdagen per kalenderjaar.

 

Lees hier de cao-regeling: https://www.ras.nl/cao/uitkeringen/onwerkbaar-weer/

 

Lees hier over WW bij onwerkbaar weer: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/ww-bij-onwerkbaar-weer

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.