Werkdrukmeter

Er zijn twee verschillende werkdrukmeters die ingezet kunnen worden om een beeld te krijgen van de werkdruk. Hieronder kun je van beide werkdrukmeters meer informatie vinden en lezen wanneer je deze in kunt zetten.

Verkorte werkdrukmeter schoonmaak

De verkorte werkdrukmeter kan ingezet worden als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is en men een globaal beeld wil hebben van de werkdruk en de beïnvloedende factoren.

Het is geen gevalideerd instrument; mocht er discussie ontstaan over de resultaten is het advies de (uitgebreide) werkdrukmeter schoonmaak te raadplegen.

De verkorte werkdrukmeter bestaat uit een basislijst, die is aan te vullen met maximaal vier thema’s.

Verkorte werkdrukmeter

Uitgebreide Werkdrukmeter schoonmaak

Deze werkdrukmeter schoonmaak geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen.

Deze werkdrukmeter wordt ook ingezet bij grote aanbestedingen, zoals afgesproken in de cao (artikel 38).

Het is een gevalideerd instrument; er kan geen discussie zijn over de resultaten.

In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven.

Uitgebreide werkdrukmeter

Vragen?

Vragen over werkdruk of hulp nodig bij het organiseren van de enquete?

Wilt u weten of u het beste één licentie kunt aanvragen of meerdere?

info@ras.nl, tel 073 – 62 00 460

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.