Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg

Tijdens dit gecombineerde examen toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van algemene schoonmaak van kantoorachtige gebouwen en op het gebied van schoonmaak in een gezondheidszorginstelling. Tijdens het examen komt de microvezelmethode aan de orde. Voor het stofwissen geldt dat gekozen kan worden tussen de traditionele of de microvezelmethode. Voor de reiniging bij de isolatiekamer en verwijderen van cytostatica kan ook een andere methode gekozen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie en algemene vaardigheden.

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX06
Duur1,50 uur
Groepsgrootte6-24
Prijs€ 150,00
Niet-cao prijs€ 180,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 560,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij enkele mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Toekenning van het diploma vindt plaats:

  • Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen van het examen: het diploma Basisvakopleiding Schoonmaak met Aanvullende module Gezondheidszorg;
  • Bij voldoende resultaat voor alleen het examen Basisvakopleiding Schoonmaak: het diploma Basisvakopleiding Schoonmaak. De kandidaat kan voor het onderdeel Aanvullende module Gezondheidszorg herexamen doen;
  • Bij voldoende resultaat voor het examen Aanvullende module Gezondheidszorg wordt het diploma pas verstrekt wanneer de kandidaat het examen van de Basisvakopleiding Schoonmaak heeft behaald. Voor het examen Basisvakopleiding Schoonmaak kan de kandidaat een herexamen doen;
  • Als een kandidaat wordt afgewezen voor beide onderdelen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen voor deze onderdelen.

Wanneer ook de module isolatiekamer wordt geexamineerd, wordt bij voldoende resultaat voor alle onderdelen het diploma Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg met module isolatiekamer uitgereikt.

EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens het examen kunnende volgende onderdelen worden geëxamineerd:

  • Interieuronderhoud
  • Sanitaironderhoud (al dan niet besmet met cytostatica)
  • Vloeronderhoud
  • Patiëntenkamer/kamer op verpleegafdeling (al dan niet besmet met het norovirus)
  • Algemene vaardigheden.

Daarnaast is het mogeljk om ook het onderdeel Isoltiekamer te laten examineren. Dit moet echter wel apart aangevraagd worden.

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 90 minuten (met het onderdeel isolatiekamer erbij duurt het ongeveer 120 minuten). Tijdens het examen zal de examinator de kandidaat vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. De kandidaat moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en krijgt hij/zij punten. Ook zal de examinator de kandidaat een aantal mondelinge vragen stellen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.