Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg

Dit vakgerichte examen bestaat uit praktijkonderdelen en een theoriedeel. De examenkandidaat moet laten zien/aantonen dat deze over de benodigde kennis en -vaardigheden bezit voor professionele schoonmaak in een zorg-omgeving.

Kenmerkend voor dit type omgeving is het besmettingsrisico en het werken ten behoeve van infectiepreventie. Dit is dan ook een belangrijk punt van beoordeling tijdens het examen. Ook ergonomisch en veiligheid voor jezelf én je omgeving, zijn onderdeel van de beoordeling bij elk praktijkonderdeel.

Het examen is bedoeld voor examinering bij de eindtermen ‘Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg’.

Examenbeschrijving incl. locatie-eisen

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX06.1
Duur1,50 uur
Groepsgrootte6-24
Prijs€ 160,00
Niet-cao prijs€ 192,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 620,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is passend bij de eindtermen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg, en daarmee bij opleidingen die op deze eindtermen aansluiten. Voor een overzicht van de eindtermen: Eindtermen

Het examen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg is een vakgericht examen met een praktijkdeel en een theoriedeel.

  • Het praktijkdeel bestaat uit 3 onderdelen waarbij de kandidaat in verschillende typen ruimten, met elk specifieke kenmerken, een praktijkopdracht moet uitvoeren.
  • Het theoriedeel betreft een mondeling kennisexamen.

Alle praktijkdelen en het theoriedeel worden op dezelfde examenlocatie uitgevoerd. Hiervoor wordt veelal de opleidingslocatie ingezet.

Het examen wordt in het Nederlands afgenomen en heeft een totale duur van 90 minuten.

Wanneer de kandidaat alle examendonderdelen (inclusief het theoriedeel) met voldoende resultaat heeft afgerond ontvangt deze het diploma: Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg. Bij onvoldoende resultaat heeft de kandidaat de mogelijkheid om een herexamen te doen. Hiervoor is geen vrijstelling mogelijk voor onderdelen. Het gehele examen (alle onderdelen) moet dan worden gedaan.

Inhoud

Een schoonmaker in de zorg maakt ruimten in de zorgomgeving op professionele wijze schoon.  Hierbij geld dat hij onder tijdsdruk kan werken en methodisch en systematisch te werk gaat. Hij verwijdert zichtbare en onzichtbare vervuiling (bacteriën, virussen, etc.) Hij werkt op ergonomische maximaal haalbare wijze om de fysieke belasting van het eigen lichaam te minimaliseren.

Kenmerkend voor het werkgebied van een schoonmaker is dat deze ruimten kan bevatten waar sprake is van blootstellings- en besmettingsgevaar.

Hij moet daarom altijd zorgen voor de eigen veiligheid; ook als gevaren minder frequent en minder in omvang zijn.

Ook moet hij zorgen voor het beschermen van gebruikers van ruimten tegen blootstellings- en besmettingsgevaar. Hij werkt altijd binnen de kaders van ‘infectiepreventie’ en veiligheid.

De opzet en inhoud van het examen Basisvakopleiding schoonmaker in de zorg is daarom gebaseerd op 3 pijlers:

  • Algemene schoonmaakregels (methoden, systemen etc.) en regels en werkwijzen ten behoeve van infectiepreventie.
  • Specifieke kennis en vaardigheden bij het werkgebied: zorg.
  • Ergonomisch werken.

 

Type Ruimte OpdrachtPraktijk Theorie 
Patiënten/cliënten-kamer Ofwel een tussenbeurt uitvoeren in een patiënten/cliënten- kamerruimte met een isolatie.x
Ofwel een eindbeurt uitvoeren in een patiënten/cliënten- kamerruimte met een isolatie.x
Sanitair ruimte Ofwel een dagelijkse reiniging sanitair ruimte met gevaarlijke stof (cytostatica).x
Ofwel een periodieke reiniging sanitair ruimte met gevaarlijke stof (cytostatica).x
Niet-besmette ruimte Vloeronderhoud: stofzuigen van een niet-besmette ruimte.x
N.v.t. Mondeling Kennisexamen.x

 

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Voor deelname aan het examen Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt van de kandidaat verwacht dat deze de Nederlandse taal voldoende machtig is om instructies van de examinator te begrijpen, etiketten en protocollen te kunnen lezen en begrijpen en dagelijkse en werk gerelateerde gesprekken in het Nederlands te kunnen voeren.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 90 minuten (met het onderdeel isolatiekamer erbij duurt het ongeveer 120 minuten). Tijdens het examen zal de examinator de kandidaat vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. De kandidaat moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en krijgt hij/zij punten. Ook zal de examinator de kandidaat een aantal mondelinge vragen stellen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.