Introductietraining Leidinggevende

Deze training is bedoeld voor (beginnende) leidinggevenden en mensen die willen weten of leidinggeven wat voor hen is. Maar ook voor leidinggevenden die opzien tegen het volgen van een training.

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX200
Duur1,50 uur
Groepsgrootte6-24

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 400,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

 

Verkrijgen vergoeding

De opleider geeft op de website van het RAS-Examenbureau aan welke cursisten wanneer aanwezig waren. Deelnemers dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten geheel bezocht te hebben.

Daarnaast worden de door de deelnemers en trainer ondertekende presentielijsten (dus tenminste naam en handtekening cursisten; datum en tijden bijeenkomst) gestuurd aan opleidingen@ras.nl

De trainer geeft op de laatste presentielijst aan dat er per deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is opgesteld, waarbij aandacht is besteed aan concrete persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.

Op basis van een controle van de aangegeven informatie wordt de vergoeding toegekend.

Examen

De Introductietraining Leidinggevenden kent geen examen.

EindtermenToetstermen

Programma

Tijdens de Introductietraining leren deelnemers over:

  • diverse manieren van communiceren.
  • verschillende aspecten van leidinggeven.
  • de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Cao-afspraken.

Met deze training kunnen deelnemers ontdekken of leidinggeven bij hen past. Ook helpt het hen om beter de Basisopleiding leidinggevenden te kunnen volgen. Zodat zij daarna goed invulling geven aan het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Onder meer door goed werkoverleg, feedback, werkinstructies en omgaan met en voorkomen van verzuim.

Examenplaats en aanvang

Het RAS-Examenbureau organiseert examens op verschillende examenlocaties in Nederland, alle met het openbaar vervoer bereikbaar. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. Bij de vaststelling van de examendata wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen Basismodule algemene schoonmaak is geen vooropleiding vereist. Wel is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven. Voor deelname aan het examen Aanvullende module Hotels is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basismodule algemene schoonmaak dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt maximaal 90 minuten. Tijdens het examen zal de examinator de kandidaat vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. De kandidaat moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en krijgt hij/zij punten. Ook zal de examinator de kandidaat een aantal mondelinge vragen stellen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.