Introductietraining Leidinggevende

Deze training is bedoeld voor (beginnende) leidinggevenden en mensen die willen weten of leidinggeven wat voor hen is. Maar ook voor leidinggevenden die opzien tegen het volgen van een training.

 

Voor deze training krijg je een vergoeding!

CodeEX200
DuurTenminste 18 uur
Groepsgrootte6-24

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoet, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 440,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

 

Verkrijgen vergoeding

De opleider geeft op de website van het RAS-Examenbureau aan welke cursisten wanneer aanwezig waren. Deelnemers dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten geheel bezocht te hebben.

Daarnaast worden de door de deelnemers en trainer ondertekende presentielijsten (dus tenminste naam en handtekening cursisten; datum en tijden bijeenkomst) gestuurd aan info@ras-examen.nl

De trainer geeft op de laatste presentielijst aan dat er per deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) is opgesteld, waarbij aandacht is besteed aan concrete persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.

Op basis van een controle van de aangegeven informatie wordt de vergoeding toegekend.

 

Over deze training

De Introductietraining Leidinggevenden kent geen examen.

Eindtermen

Programma

Tijdens de Introductietraining leren deelnemers over:

  • diverse manieren van communiceren.
  • verschillende aspecten van leidinggeven.
  • de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Cao-afspraken.

Met deze training kunnen deelnemers ontdekken of leidinggeven bij hen past. Ook helpt het hen om beter de Basisopleiding leidinggevenden te kunnen volgen. Zodat zij daarna goed invulling geven aan het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Onder meer door goed werkoverleg, feedback, werkinstructies en omgaan met en voorkomen van verzuim.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

 

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.