Taal- en schrijftraject

Met een taaltraject of schrijftraject kunnen jouw werknemers hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Dat zorgt voor een betere communicatie bij jullie op de werkvloer. Het geeft je werknemer bovendien meer zelfvertrouwen. Daarom is er voor werknemers een structureel budget per kalenderjaar beschikbaar om onder werktijd een taaltraject of schrijftraject te volgen.

Als werkgever kun je via de RAS een bijdrage ontvangen van maximaal €3.700 per traject per deelnemer als tegemoetkoming voor de opleidings- en verletkosten. Als werkgever betaal je de kosten van de opleiding en de opleidingsuren.

Subsidie aanvragen kan via mijn.ras.nl.

Voorwaarden taaltraject 2024

De werknemer kan een taaltraject of een schrijftraject gaan volgen. Jij als werkgever mag zelf afspraken maken met een opleider naar keuze. Via de RAS kan jij als werkgever een bijdrage ontvangen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden vind je hieronder.

Op onderstaande voorwaarden zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat geen RAS bijdrage wordt toegekend als aan één of meer voorwaarden niet wordt voldaan.

De RAS bepaalt wanneer het budget, dat door sociale partners is gereserveerd voor taal- en schrijftrajecten, is gerealiseerd. De RAS zal dit communiceren via de website. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst bij de RAS.

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3.700. Dit is voor zowel opleidingskosten als de verletkosten;
 2. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 19,80 per uur);
 3. De startdatum ligt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024;
 4. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau te bepalen;
 5. Bij een taaltraject wordt het niveau voor spreken en luisteren getoetst
 6. Bij een taaltraject is het startniveau minimaal gealfabetiseerd;
 7. Het eindniveau is maximaal B1-niveau;
 8. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 9. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.

Binnen zes weken na afloop van een taaltraject kun je de einddeclaratie indienen. Uiteraard alleen als je ook eerst een aanvraag hebt ingediend. Vul alle velden in en je geeft hier per werknemer aan het beginniveau en het eindniveau van het gevolgde taaltraject. Je kunt hier ook aangeven als een werknemer is gestopt met de taalopleiding. De volgende documenten moet geüpload worden bij het indienen van een einddeclaratie:

 • Factuur
 • Betalingsbewijs
 • Eindtoets (mag in 1 document voor meerdere werknemers tegelijk)
 • Verleturen declaratie (voorbeeld)
 • Presentielijst (voorbeeld)

Voorwaarden schrijftraject 2024

De werknemer kan een taaltraject of een schrijftraject gaan volgen. Jij als werkgever mag zelf afspraken maken met een opleider naar keuze. Via de RAS kan jij als werkgever een bijdrage ontvangen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden vind je hieronder.

Op onderstaande voorwaarden zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat geen RAS bijdrage wordt toegekend als aan één of meer voorwaarden niet wordt voldaan.

De RAS bepaalt wanneer het budget, dat door sociale partners is gereserveerd voor taal- en schrijftrajecten, is gerealiseerd. De RAS zal dit communiceren via de website. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst bij de RAS.

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3.700. Dit is voor zowel opleidingskosten als de verletkosten;
 2. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 19,80 per uur);
 3. De startdatum ligt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024;
 4. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau voor schrijven te bepalen;
 5. Bij een schrijftraject is het startniveau minimaal A2-niveau;
 6. Het eindniveau is maximaal C1-niveau;
 7. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 8. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.

Overige voorwaarden 2024

Het budget voor taal- en schrijftrajecten is beperkt. Daarom wordt een aantal organisatorische voorwaarden gesteld:

 1. Een aanvraag wordt digitaal ingediend via mijnras.nl
 2. De RAS bijdrage aanvraag mag je indienen voorafgaand aan het opleidingstraject of in het begin van het opleidingstraject
 3. De werkgever informeert de RAS tussentijds over eventuele wijzigingen. Dit kan via een mail naar taaltraject@ras.nl
 4. De werkgever dient binnen vier weken na afloop van het taal- of schrijftraject een einddeclaratie in bij de RAS via ras.nl. Wordt de einddeclaratie later dan vier weken na de laatste lesdag van het taal- of schrijftraject ingediend, dan kan de RAS besluiten de RAS bijdrage niet uit te keren. Eventuele voorschotten kunnen worden teruggevorderd
 5. De RAS beoordeelt de einddeclaratie. Uit de eindtoets moet blijken dat de deelnemer niveauverhoging behaald heeft voor spreken en luisteren, of voor schrijven.
 6. De RAS beoordeelt de einddeclaratie:
  • Uit de eindtoets moet blijken dat de deelnemer bij taaltrajectenniveauverhoging behaald heeft voor spreken en luisteren. Hierbij geldt dat:
   • het A2 niveau behaald is;
   • of indien de deelnemer op A0 niveau gestart is, dat het A1 niveau behaald is;
   • of indien de deelnemer op A2 niveau of hoger is gestart, dat het B1 niveau; behaald is.
  • Uit de eindtoets van schrijftrajecten moet niveauverhoging behaald zijn voor schrijven. Hierbij geldt dat het B1 niveau behaald is, of indien de deelnemer op B1 niveau of hoger gestart is, dat het C1 niveau behaald is.

Voorwaarden taaltraject 2023

De werknemer kan een taaltraject of een schrijftraject gaan volgen. Jij als werkgever mag zelf afspraken maken met een opleider naar keuze. Via de RAS kan jij als werkgever een bijdrage ontvangen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden vind je hieronder.

Op onderstaande voorwaarden zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat geen RAS bijdrage wordt toegekend als aan één of meer voorwaarden niet wordt voldaan.

De RAS bepaalt wanneer het budget, dat door sociale partners is gereserveerd voor taal- en schrijftrajecten, is gerealiseerd. De RAS zal dit communiceren via de website. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst bij de RAS.

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3500. Dit is voor zowel opleidingskosten als de verletkosten;
 2. Een taaltraject moet minimaal 60 uur duren;
 3. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 17 per uur);
 4. De startdatum ligt tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023;
 5. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau te bepalen;
 6. Bij een taaltraject wordt het niveau voor spreken, luisteren getoetst
 7. Bij een taaltraject is het startniveau minimaal gealfabetiseerd;
 8. Het eindniveau is maximaal B1-niveau;
 9. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 10. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.
 11. Binnen zes weken na afloop van een taaltraject kun je de einddeclaratie indienen. Uiteraard alleen als je ook eerst een aanvraag hebt ingediend. Vul alle velden in en je geeft hier per werknemer aan het beginniveau en het eindniveau van het gevolgde taaltraject. Je kunt hier ook aangeven als een werknemer is gestopt met de taalopleiding. De volgende documenten moet geüpload worden bij het indienen van een einddeclaratie:
  • Factuur
  • Betalingsbewijs
  • Eindtoets (mag in 1 document voor meerdere werknemers tegelijk)
  • Verleturen declaratie (voorbeeld)
  • Presentielijst (voorbeeld)

Voorwaarden schrijftraject 2023

De werknemer kan een taaltraject of een schrijftraject gaan volgen. Jij als werkgever mag zelf afspraken maken met een opleider naar keuze. Via de RAS kan jij als werkgever een bijdrage ontvangen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden vind je hieronder.

Op onderstaande voorwaarden zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat geen RAS bijdrage wordt toegekend als aan één of meer voorwaarden niet wordt voldaan.

De RAS bepaalt wanneer het budget, dat door sociale partners is gereserveerd voor taal- en schrijftrajecten, is gerealiseerd. De RAS zal dit communiceren via de website. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst bij de RAS.

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3500. Dit is voor zowel opleidingskosten als de verletkosten;
 2. Een schrijftraject moet minimaal 48 uur duren;
 3. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 17 per uur);
 4. De startdatum ligt tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023;
 5. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau voor schrijven te bepalen;
 6. Bij een schrijftraject is het startniveau minimaal A2-niveau;
 7. Het eindniveau is maximaal C1-niveau;
 8. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 9. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.

Overige voorwaarden 2023

Het budget voor taal- en schrijftrajecten is beperkt. Daarom wordt een aantal organisatorische voorwaarden gesteld:

 1. Een aanvraag wordt zoveel als mogelijk digitaal ingediend via mijnras.nl
 2. De RAS bijdrage aanvraag mag je indienen voorafgaand aan het opleidingstraject of in het begin van het opleidingstraject
 3. De werkgever informeert de RAS tussentijds over eventuele wijzigingen. Dit kan via een mail naar taaltraject@ras.nl
 4. De werkgever kan binnen zes weken na afloop van het taal- of schrijftraject een einddeclaratie in bij de RAS via mijn.ras.nl. Wordt de einddeclaratie later dan vier weken na de laatste lesdag van het taal- of schrijftraject ingediend, dan kan de RAS besluiten de RAS bijdrage niet uit te keren. Eventuele voorschotten kunnen worden teruggevorderd;
 5. De RAS beoordeelt de einddeclaratie. Uit de eindtoets moet blijken dat de deelnemer niveauverhoging behaald heeft voor spreken en luisteren, of voor schrijven. Voor taaltrajecten geldt dat het A2 niveau behaald is, of indien de deelnemer op A2 niveau of hoger gestart is, dat het B1 niveau behaald is.
 6. De RAS beoordeelt de einddeclaratie:
  • Uit de eindtoets moet blijken dat de deelnemer bij taaltrajectenniveauverhoging behaald heeft voor spreken en luisteren. Hierbij geldt dat het A2 niveau behaald is, of indien de deelnemer op A2 niveau of hoger gestart is, dat het B1 niveau behaald is.
  • Uit de eindtoets van schrijftrajecten moet niveauverhoging behaald zijn voor schrijven. Hierbij geldt dat het B1 niveau behaald is, of indien de deelnemer op B1 niveau of hoger gestart is, dat het C1 niveau behaald is.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.