Eerder stoppen met werken
Veelgestelde vragen

Hoe vraag je de uitkering aan?

 • Zorg dat je een geldig e-mailadres hebt;
 • Klik op “aanvragen uitkering“. Vul je e-mailadres, je geboortedatum en je ESMW-dossiernummer (deze staat bovenaan de brief die je hebt ontvangen) in en druk op verzenden;
 • Je krijgt via de e-mail een link toegestuurd met een code. Met deze link en code kun je het aanvraagformulier invullen;
 • Vul het aanvraagformulier in en druk op Verzenden. Je hoeft het formulier niet te printen;
 • De RAS stuurt jou binnen 14 werkdagen een e-mail waarin staat of je recht hebt op de uitkering;
 • Is jouw aanvraag voor de uitkering goedgekeurd? Dan ontvang je van ons een verklaring voor jou en je werkgever. Stuur de ondertekende verklaring naar de RAS;
 • Geef in deze verklaring ook aan of de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast;
 • Stuur ook een kopie of foto van je bankpas en ID (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs) naar de RAS;
 • We ontvangen de documenten bij voorkeur gescand per email.

Wanneer kun je de uitkering aanvragen?

Je vraagt de uitkering minimaal 1 maand van tevoren aan en maximaal 6 maanden voor het kalenderjaar waarin je gebruik mag maken van de regeling. Wil je meteen per 1 februari 2022 stoppen met werken? Vraag dan de uitkering nu aan.

Wanneer hoor je of je een uitkering krijgt?

De RAS probeert jou binnen 14 werkdagen te berichten of je recht hebt op de uitkering. In dit bericht staat ook:

 • Welk bedrag je maandelijks gaat ontvangen;
 • Wanneer je de eerste uitkering ontvangt;
 • Tot wanneer je de uitkering ontvangt.

Ik krijg een uitkering van de RAS. Wordt deze weer aangepast als ik meer of minder uren wil gaan werken?

Nee, dat kan niet. De uitkering van de RAS is gebaseerd op de gegevens die werkgever en werknemer samen hebben aangegeven. De uitkering stopt als je de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering kan tussentijds niet worden aangepast.

Ik krijg een uitkering van de RAS, omdat ik volledig ben gestopt met werken. Ik wil weer gaan werken. Wat moet ik doen?

De uitkering van de RAS stopt als je weer gaat werken. Dit moet je bij ons melden. Ook controleren wij of je weer bent gaan werken of meer bent gaan werken.

Als ik de uitkering van de RAS ontvang, wat zijn dan de gevolgen voor mijn pensioen? En, ik heb ook een brief ontvangen van het pensioenfonds, is dat hetzelfde?

Over dit onderwerp zijn er veel vragen. Dit kan verwarrend zijn. De verschillen zullen we kort toelichten.

Regeling RAS; Eerder stoppen met werken RAS
Je maakt gebruik van de regeling “eerder stoppen met werken”. Met deze regeling stop je met werken, maar ga je nog niet met pensioen. De RAS betaalt deze uitkering. Dat is mogelijk vanaf 1 jaar voor je AOW-leeftijd (nu 66 jaar en 4 maanden). Als je voordat je gebruik maakte van deze regeling fulltime (38 uur per week) werkte bouw je vanaf het moment dat je stopt 186 euro bruto per jaar minder op aan pensioen. Dit is 15 euro bruto per maand wat je minder krijgt vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Als je voor een deel stopt met werken, geldt dit alleen voor het deel dat je stopt.

Regeling Pensioenfonds; naar voren halen pensioen
Het pensioenfonds heeft je hier een brief over gestuurd. In deze brief staat dat je het pensioen naar voor kunt halen, zodat je dit tegelijk ontvangt met je AOW. In deze brief wordt ook uitgelegd dat je kunt kiezen voor meer of minder pensioen. Dit betaal je zelf vanuit je pensioenpot en heet omruilen. Meer uitleg hierover staat in de brief en op de website van het pensioenfonds: https://www.pensioenschoonmaak.nl/plan-uw-pensioen/welke-keuzes-hebt-u/

Samenloop regeling RAS en Pensioenfonds
Als je gebruik maakt van de regeling ‘eerder stoppen met werken’ van de RAS is het dus ook mogelijk om het pensioen naar voor te halen en dit tegelijk met de ESMW-regelnig te laten starten. Hierover kun je contact opnemen met het pensioenfonds. De contactgegevens kun je hier terugvinden: https://www.pensioenschoonmaak.nl/contact/

Ik wil stoppen met werken en een uitkering bij de RAS aanvragen, hoe wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd?

Dat bepalen werkgever en werknemer. Dit kan via de normale wegen zoals via opzegging van de arbeidsovereenkomst door werknemer of via een vaststellingsovereenkomst. Bij het aanvragen van een uitkering hoeven daarvan geen stukken aan de RAS te worden gestuurd. De RAS vraagt wel om een gezamenlijke verklaring van werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, voor hoeveel uur deze is beëindigd en per wanneer de werknemer stopt. Voor deze gezamenlijke verklaring is een formulier gemaakt. De werknemer ontvangt een link om dit formulier te gebruiken.

Naar welke periode wordt er gekeken om het gemiddelde aantal uren te bepalen?

Dit is afhankelijk van het moment waarop je de uitkering aanvraagt. In het overzicht hieronder zie je welke periode voor jou van toepassing is:

Je vraagt aan tussen:Er wordt gekeken naar loonperiode:
1 januari 2022 en 30 juni 2022september, oktober en november 2021
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 9, 10 en 11)
1 juli 2022 en 31 december 2022maart, april en mei 2022
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 3, 4 en 5)
1 januari 2023 en 30 juni 2023september, oktober en november 2022
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 9, 10 en 11)
1 juli 2023 en 31 december 2023maart, april en mei 2023
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 3, 4 en 5)
1 januari 2024 en 30 juni 2024september, oktober en november 2023
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 9, 10 en 11)
1 juli 2024 en 31 december 2024maart, april en mei 2024
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 3, 4 en 5)
1 januari 2025 en 30 juni 2025september, oktober en november 2024
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 9, 10 en 11)
1 juli 2025 en 31 december 2025maart, april en mei 2025
(bij loonbetaling per 4-weken; loonperioden 3, 4 en 5)

Hoe wordt het gemiddelde aantal werkzame uren per week berekend?

De rekenregel is:

Bij betaling van het loon per 4 weken:
(Uren periode 3 + Uren periode 4 + Uren periode 5) / 12
Elke periode bevat 4 weken, dus in totaal 12 weken.

Bij betaling van het loon per maand:
(Uren periode 3 + Uren periode 4 + Uren periode 5) / 13,1
Maart, april en mei hebben samen 31 + 30 + 31 = 92 dagen. 92 / 7 = 13,1 weken.

Het gemiddelde wordt afgerond op 1 cijfer achter de komma.

Een werknemer werkt parttime (25 uur) en stopt één jaar voor AOW volledig met werken. De werknemer ontvangt een uitkering van €1.232,89 per maand (25/38 x 1874). Kan de werkgever in deze situatie nog een aanvullende RVU (Regeling vervroegd uittreden) toekennen?

Ja, de werkgever kan zonder acht te slaan op de omvang van het dienstverband, aanvullen tot €22.488. De omvang van het dienstverband niet relevant. Dat wil zeggen dat er ook bij een deeltijddienstverband gewoon de volledige drempelvrijstelling kan worden gebruikt.

Een werknemer werkt fulltime (38 uur) en stopt 6 maanden ipv één jaar voor AOW volledig met werken. De werknemers ontvangt voor 6 maanden een uitkering van de RAS van €1.874,- bruto per maand tot de AOW- gerechtigde leeftijd. Kan de werkgever in deze situatie nog een aanvullende RVU (Regeling vervroegd uittreden) toekennen? De werknemer ontvangt immers ‘maar’ €11.244,- aan RVU.

De drempelvrijstelling wordt berekend aan de hand van het aantal maanden vanaf de (eerste) uitkering tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer, met een maximum van 36 maanden. Vindt de (eerste) uitkering dus plaats op een moment dat gelegen is op minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden; Zie ook onderdeel 4 van de nieuwsbrief loonheffingen 2021 (pdf)

Een werknemer ontvangt per 1 april 2022 een uitkering van de RAS en gaat per 15 september 2022 met AOW. De werknemer zal ongeveer 5,5 maand gebruik maken van de regeling en een uitkering ontvangen. De werkgever wil een bedrag van €3.600 euro bruto aan werknemer verstrekken bij einde dienstverband (RVU). Is dit mogelijk? Welke inkomsten zijn van belang bij de berekening van de totale inkomsten per kalenderjaar?

De vrijstelling is afhankelijk van het aantal maanden voorafgaande aan de AOW en mag voor een gedeelte van een maand altijd worden afgerond naar boven. De werkgever kan dus de drempelvrijstelling berekenen op 6 x €1.874 = €11.244. De werkgever is pas eindheffing verschuldigd voor zover de uitkeringen ingevolge een RVU hoger zijn € 11.244. Bij een eenmalige betaling van €3.600 is geen eindheffing verschuldigd. Wel natuurlijk de normale loonheffingen.

Een werknemer werkt fulltime (38 uur) en stopt één jaar voor AOW gedeeltelijk met werken. De werknemer gaat van 38 uur per week terug naar 22 uur per week en gaat dus 16 uur minder werken. De werknemer ontvangt van de RAS een uitkering van  € 789,05  per maand (16/38 x 1874). Is het in deze situatie nog mogelijk om een aanvullende RVU (Regeling vervroegd uittreden) toe te kennen?

De werknemer gaat voor 16 uren stoppen en ontvangt een RVU. Op grond van de wet (artikel 32ba, leden 6 en 1, Wet LB) is sprake van op de werkgever (of het uitvoerende fonds) drukkende uitgaven voor een RVU. Echter op grond van lid 7 is er geen eindheffing verschuldigd voor zover het aldaar genoemde drempelbedrag van € 1.874 niet wordt overschreden. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met enige deeltijdfactor. Op grond hiervan kan de werkgever dus aanvullen tot € 1.874 zonder over de aanvulling een eindheffing verschuldigd te worden.  

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.