Generatiepact
Veelgestelde vragen (werknemer)

Wanneer mag ik deelnemen aan het Generatiepact ? 

Je mag deelnemen vanaf drie jaar voor je AOW-leeftijd,  als je op het moment dat je wil gaan deelnemen minstens 32 uur per week werkt en minstens tien jaar in de branche werkzaam  bent.

Hoe kan ik deelnemen aan de regeling? 

  • Je gaat met je werkgever in overleg over het Generatiepact. De werkgever kijkt of je aan de voorwaarden voldoet. Jullie kiezen samen het moment waarop je minder gaat werken en spreken af hoeveel uur je minder gaat werken (tot maximaal 20% van wat je hiervoor werkte). Neem naar dit gesprek de brief mee die je hebt ontvangen over het Generatiepact. 
  • Samen vul je de gezamenlijke verklaring in met je werkgever, hiervoor verzamel je de nodige stukken. 
  • De RAS streeft ernaar je werkgever binnen 14 dagen een e-mail te sturen waarin staat of je kan deelnemen aan de regeling. Als dit bericht positief is, kan je op de afgesproken datum beginnen met minder werken. 

Wanneer kan ik deelname van het Generatiepact aanvragen? 

Het is mogelijk om je aanvraag bij de RAS  in te dienen vanaf zes maanden voor het jaar waarin je deel wil nemen. Uitgangspunt is dat je drie maanden voor dat je minder wilt gaan werken het gesprek aan gaat met werkgever, zo heeft hij de tijd om de bezetting te regelen. Bij het MKB is dit zes maanden.  De RAS dient de aanvraag minimaal één maand voor deelname binnen te hebben.  

Wanneer hoor ik of ik deel mag nemen als mijn werkgever de aanvraag heeft gedaan? 

De RAS streeft er naar om  binnen 14 dagen uitsluitsel te geven over je deelname aan het Generatiepact.  

Naar welke uren wordt gekeken  om te bepalen hoeveel ik minder mag gaan werken? 

Als je aanvraagt in de periode van 1 januari tot 1 juli, kijken we naar de maanden september, oktober en november van vorig jaar. Als je van 1 juli tot en met 31 december  aanvraagt kijken we naar de maanden maart, april en mei van dit jaar. 

Mag mijn werkgever deelname aan de regeling weigeren? 

Als je voldoet aan de voorwaarden om deel te mogen nemen mag je werkgever niet weigeren. Je moet er wel samen uit komen op welke dag het voor beide het beste uitkomt om minder te gaan werken. 

Ik werk onder het C-deel van de cao, mag ik ook deelnemen? 

Werknemers die vallen onder het  C-deel van de cao (magazijnmedewerkers, adm. medewerkers, secretaresses etc.) zijn  uitgesloten van deelname aan het Generatiepact. . Werknemers die vallen onder het  A-, B- en D-deel van de CAO kunnen deelnemen. 

Als ik deelneem aan het generatiepact, mag ik dan later nog gebruiken maken van “eerder stoppen met werken”? 

Dat mag. Je mag dan stoppen op basis van de uren die je werkte voor je begon met deelnemen aan het Generatiepact. 

Wat zijn de  financiële gevolgen van deelname aan het Generatiepact?

Als je inzicht wil in wat het voor je brutoloon betekent, kijk dan naar de rekenvoorbeelden op onze  site. Als je meer inzicht wil, raden we je aan gebruik te maken van gratis financieel advies. Dit bieden we aan via Prikkl. 

Krijg ik ook een eindejaarsuitkering en vakantiegeld over het deel waarvoor ik stop met werken? 

Over het loon na deelname aan generatiepact ontvang je een eindejaarsuitkering en vakantiegeld.

Hoeveel vakantiedagen hou ik over als ik met het generatiepact ga?

Je ontvangt voor de uren die je blijft werken vakantiedagen. Voor het deel dat je stopt niet meer. 

In het reglement zie ik 95% loon en 75% van het loon staan. Hoe zit dit precies?

Artikel 2 gaat uit van iemand die 20% minder gaat werken, werknemer ontvangt in dit geval 95% van zijn loon.
Voorbeeld: loon is 1000 euro voor 5 werkdagen. Werknemer gaat 20% minder werken en ontvangt 950 euro. Of anders berekend: Werknemer gaat 4 dagen werken (20% minder). Hij blijft voor 4 dagen loon ontvangen, dit is 800 euro. 1 dag wordt gecompenseerd. Dus voor de gemiste 200 euro wordt 75% gecompenseerd, dit is 150 euro. In totaal ontvangt de werknemer 950 euro per maand (95% van het hiervoor verdiende loon)

Het is echter ook mogelijk dat iemand 10 procent minder gaat werken. In dit geval gaat de 95% compensatie van zijn maandloon niet op. Werknemer zou dan immers 950 euro ontvangen, hetzelfde als iemand die 20% minder gaat werken.
De berekening wordt nu:
Werknemer blijft 4,5 werken (10% minder). Hij blijft 4,5 dag loon ontvangen. Dit is 900 euro. 0,5 dag wordt gecompenseerd. Dus voor de gemiste 100 euro wordt 75% gecompenseerd, dit is 75 euro. In totaal ontvangt de werknemer 975 euro.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.