Nieuws
1 maart 2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de glasbewassing voldoen aan de Arbowetgeving. Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers in de glazenwassersbranche gezond en veilig kunnen (blijven) werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis.

De NLA controleert met name of de arbozorg bij bedrijven op orde is. Dit houdt in dat werkgevers moeten beschikken over:

  • een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen
  • een basiscontract met een arbodienst.

De NLA stuurt binnenkort alle werkgevers een brief waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen de bedrijven moeten voldoen. Vervolgens verzoekt de NLA een select aantal bedrijven om de relevante (Arbo) documenten op te sturen. Deze worden beoordeeld of ze voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet. Het kan zijn dat een inspecteur van de NLA aanleiding ziet om een bedrijf te bezoeken.

Wanneer een werkgever geen RI&E, plan van aanpak en basiscontract met een arbodienst kan laten zien, zal de NLA een boete opleggen.

Voorkom een boete en breng uw arbozorg op tijd in orde. Met de online zelfinspectietool Gezond en Veilig werken kunt u zelf zien of u aan de wettelijke verplichtingen voldoet: https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/gezond-en-veilig-werken

De schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt met het branche erkende instrument RI&E Schoonmaak. Op de site van de RAS kunt u een inlogcode aanvragen om toegang te krijgen tot de website van  RI&E Schoonmaak.  Hier vindt u ook  instructiefilmpjes over het gebruik van RI&E Schoonmaak.

Heeft u vragen over de RI&E? Neem dan contact op met de RAS op 073-6200460 of mail naar info@ras.nl

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.