Nieuws
4 december 2023

Veranderingen taaltrajecten per 1 januari 2024

In de schoonmaaksector werken veel mensen met verschillende achtergronden en vanuit verschillende culturen. Niet iedereen daarvan beheerst de Nederlandse taal voldoende. Om goed redzaam te zijn en professioneel bekwaam is het belangrijk dat de communicatie op de werkvloer goed verloopt.

Met een taaltraject of schrijftraject kunnen jouw werknemers hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Dat zorgt voor een betere communicatie bij jullie op de werkvloer. Het geeft je werknemer bovendien meer zelfvertrouwen. Daarom is er sinds 2012 voor werknemers een structureel budget per kalenderjaar beschikbaar om onder werktijd een taaltraject of schrijftraject te volgen en hebben inmiddels bijna 5.000 werknemers een taaltraject gevolgd.

Het bestuur van de RAS heeft besloten om per 1 januari 2024 een aantal wijzigingen door te voeren. Zo wordt de subsidie op verletkosten verhoogd naar €19,80 per doorbetaald lesuur en wordt daarmee ook de maximale bijdrage verhoogd naar €3.700,00 per deelnemer. Daarnaast is er geen minimum of maximum aantal uren meer vereist. Wel worden er maximaal 70 betaalde lesuren gesubsidieerd.

In de cao is afgesproken dat de subsidie is gebaseerd op verhoging van het taalniveau. Om voor de volledige vergoeding in aanmerking te komen geldt dat de medewerker uit moet stromen op A2-niveau. Toegevoegd per 1 januari 2024 is dat ook medewerkers die een startniveau hebben van A0 voor de volledige vergoeding in aanmerking kom als ze uitstromen op A1-niveau.

Meer informatie over de subsidieregelingen voor taaltrajecten vind je hier:

https://www.ras.nl/werkgevers/subsidies/taal-en-schrijftraject/

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.