Nieuws
2 juli 2024

Oproep om vertrouwenspersoon door te geven

De RAS hecht veel waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers in onze sector.
Een van de essentiële elementen om een dergelijke werkomgeving te waarborgen, is de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen/voor elk bedrijf.

Om een goed overzicht te krijgen van de aanstelling van vertrouwenspersonen in onze sector verzoeken wij je vriendelijk om de gegevens van jouw vertrouwenspersoon aan ons door te geven. Dit stelt ons in staat om:

 • Ondersteuning te bieden: vertrouwenspersonen te ondersteunen d.m.v. relevante intervisiesessies en nascholingsprogramma’s.
 • Netwerken te faciliteren: een netwerk van vertrouwenspersonen op te zetten t.b.v. kennisdeling en onderlinge ondersteuning.
 • Effectiviteit te waarborgen: zicht te krijgen op de dekking en kwaliteit van vertrouwenspersonen binnen de sector. Op die manier kunnen we de vertrouwenspersonen gericht ondersteunen, zodat zij hun werk op een effectieve manier kunnen uitoefenen.

Wij willen je vragen om middels het volgende formulier door te geven wie de vertrouwenspersoon is binnen/voor jullie bedrijf. Zijn er meerdere vertrouwenspersonen, dan kun je het formulier meerdere malen invullen.

Formulier vertrouwenspersoon

Nog geen vertrouwenspersoon?

Indien jouw bedrijf nog geen vertrouwenspersoon heeft aangesteld, willen we je graag informeren over het belang hiervan en hoe je dit kunt regelen:

Waarom een vertrouwenspersoon?

 • Veiligheid en vertrouwen: een vertrouwenspersoon biedt werknemers een veilig en vertrouwelijk aanspreekpunt voor het melden van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of intimidatie.
 • Ondersteuning en advies: vertrouwenspersonen kunnen werknemers ondersteunen en adviseren bij het nemen van de juiste stappen om problemen op te lossen.
 • Adviserende rol richting de organisatie: vertrouwenspersonen kunnen signaleren wat er speelt op de werkvloer en een adviserende rol innemen richting leidinggevenden en het management.

Hoe een vertrouwenspersoon aanstellen?

 • Kies een geschikte kandidaat: zoek binnen je organisatie naar een persoon die vertrouwenswaardig, benaderbaar, onafhankelijk en goed op de hoogte is van de bedrijfsstructuur. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat iemand geen lid/familie is van de directie of werkzaam is als HR-medewerker.
  Een andere optie is om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan je eigen arbodienstverlener.
 • Opleiding: zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon een passende opleiding volgt om goed voorbereid te zijn op zijn/haar rol. Bekijk hier het stappenplan voor certificering.
 • Registratie: meld de vertrouwenspersoon aan bij de RAS via t.vandermeij@ras.nl, zodat deze kan deelnemen aan intervisies en nascholingen.

Voor meer informatie over de rol van vertrouwenspersonen en de ondersteuning die de RAS kan bieden, kun je contact opnemen met Teddy van der Meij via t.vandermeij@ras.nl of 06-25047788.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.