Je bekijkt de site nu als
werkgever

Cao

De samenwerking met je werknemer moet goed verlopen. Heldere afspraken helpen daarbij. Bijvoorbeeld over loon, werktijden, proeftijd en vrije dagen. Die afspraken zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, een cao. Wij maken deze zo begrijpelijk mogelijk voor je. Zodat jij weet waar je wel -of juist niet- aan moet voldoen.

Toch nog een vraag? Bel ons gerust: 073-6200460.

Wat zijn de cao afspraken voor 2022-2024?

Alle vastgelegde afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst vind je terug in het cao boekje. Je kunt het boekje downloaden of online bekijken. Heb je liever een gedrukt exemplaar? Dat kan ook. We sturen je gratis één of meerdere exemplaren.

Klik hier om naar het cao overzicht te gaan

Kun je de gewenste informatie niet vinden? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag.

Hoe werkt functie-indeling?

Als werkgever deel je iedere werknemer in een functie en loongroep in. Hierdoor weet je werknemer in welke functie hij of zij werkzaam is en welke vergoeding daar tegenover staat. De indeling maak je op basis van niveau onderscheidende kenmerken (NOK) en referentiefuncties.

Door het volgende stappenplan te volgen, kun je een bedrijfsfunctie omschrijven en deze indelen in de juiste loongroep:

 • Zorg voor een duidelijke omschrijving van de bedrijfsfunctie;
 • Hier vind je een overzicht van alle referentiefunctie(s). Kies de best passende referentiefunctie(s) bij deze bedrijfsfunctie;
 • Vergelijk de inhoud van de bedrijfsfunctie met die van de referentiefunctie(s) en met de daarbij horende NOK(‘s);
 • Trek conclusies over de zwaarte van de bedrijfsfunctie;
 • Stel de indeling van de betrokken bedrijfsfunctie vast;
 • Informeer de werknemer over de indeling van zijn of haar bedrijfsfunctie.

Een toelichting op dit stappenplan vind je in het Handboek Functie indeling. Hierin vind je ook een indelingsformulier als hulpmiddel om bedrijfsfuncties in te delen.

Meer informatie over de verschillende functies en loongroepen

Wat te doen bij een zieke werknemer?

Een arbeidsongeschikte medewerker in je team is erg vervelend. Zeker voor de werknemer, maar ook voor jou. Wat kun je als werkgever doen in zo’n situatie?

Het is de bedoeling dat je samen op zoek gaat naar een oplossing. En dat is niet altijd even makkelijk. Verzuimbegeleiding vraagt om duidelijke afspraken. Zorg er vooral voor dat je als werkgever regie voert. Dat doe je door een goed verzuimdossier bij te houden.

Wat staat er allemaal in zo’n verzuimdossier? En welke afspraken maak je samen? In de video hieronder leggen we uit wat de succesfactoren zijn voor geslaagd re-integratietraject.

Video: verzuimbegeleiding

Is een werknemer ziek? En heb je hulp nodig bij het maken en bijhouden van een verzuimdossier? In deze video leggen we je uit hoe dit in zijn werk gaat.

Is een van je werknemers een jaar arbeidsongeschikt?

Het is extra vervelend als een werknemer een jaar (of langer) arbeidsongeschikt is. In de nieuwe cao zijn nieuwe afspraken gemaakt over het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Zo behouden arbeidsongeschikte werknemers het recht op het percentage van het loon, geldend op de eerste ziektedag. Bij veel werknemers kan het loon in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid dus niet meer zoals voorheen verlaagd worden van 100% naar 90% van het dagloon.

De opbouw van de bovenwettelijke vakantie uren vervalt wel na een half jaar arbeidsongeschiktheid.

Om deze nieuwe regels zorgvuldig in te voeren, is er een overgangsregeling. De regels zijn afhankelijk van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Om je als werkgever te helpen bij een goed verzuimbeleid, geven we je meer informatie in de volgende documenten:

 • Medische informatie en re-integratie: wat mag wel en wat mag niet?
 • Aanvragen vervroegde IVA uitkering
 • Aanvragen deskundigenoordeel
 • Gezondheidsbeleid en verzuimprotocol
 • Samenloop arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflicten
 • Arbeidstherapie

Heb je vragen over ziekteverzuim? Neem dan contact op met de Commissie Ziekteverzuim op telefoonnummer 073-6200460 of e-mail: cie.ziekteverzuim@ras.nl.

Vinden er cao-controles plaats?

Voor werknemers is het erg belangrijk dat werkgevers zich houden aan de afspraken die in de cao zijn vastgelegd. Daarom controleert de Commissie Controle Cao van de RAS steekproefsgewijs of werkgevers de cao volgen. Deze commissie regelt controles, legt eventueel sancties op en kan zelfs een juridische procedure opstarten als de cao stelselmatig niet wordt nageleefd.

Als werkgever ben je verplicht mee te werken aan deze controle, die uitgevoerd wordt door APG.

Wil je meer weten over de werkwijze van de commissie? Lees dan het Uitvoeringsreglement Commissie Controle Cao (pdf).

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen over de cao kan je hier vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.