Commissie ziekteverzuim

Klik hier om de video te downloaden zodat u deze zelf kunt verspreiden
(gebruik hiervoor eventueel rechtermuisknop en kies voor ‘opslaan als…’)

 

De werkgever kan het loon van de werknemer met 10% verlagen in het 2e ziektejaar. Van 100% naar 90% van het dagloon.

Er moet aan de volgende 4 voorwaarden zijn voldaan:

  • De werknemer is ziek geworden op of na 1 januari 2016;
  • De werkgever heeft in het 1e ziektejaar voldoende re-integratie-inspanningen verricht;
  • De werknemer kan re-integreren en is dus niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt;
  • De werkgever heeft de juiste procedure gevolgd.

Let op, de verlaging geldt niet voor werknemers die op 1 januari 2016 50 jaar of ouder zijn, en die op 1 januari 2016 in de branche werkzaam zijn en gebleven zijn.

Als de werkgever het loon wil verlagen zal dat eerst met de werknemer besproken worden.
Dit kan vanaf week 40 van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werkgever gebruikt hiervoor onderstaande standaardbrief. De werkgever vult de brief in, en geeft (of stuurt) deze aan de werknemer.

De werknemer zal binnen 3 weken een keuze maken om wel of geen bezwaar te maken.

  • Bij geen bezwaar kan de werkgever het loon verlagen.
  • Als de werknemer bezwaar maakt, stuurt de werknemer dit op naar de commissie ziekteverzuim. De commissie beoordeelt het bezwaar van de werknemer en vraagt stukken op bij de werkgever over de re-integratie. De commissie oordeelt vervolgens of de werkgever het loon mag verlagen en informeert werkgever en werknemer over de beslissing.

Voor meer informatie:

 

Commissie ziekteverzuim
cie.ziekteverzuim@ras.nl
Postbus 2216
5202 CE ‘s-Hertogenbosch
073-6200460