Werkdruk verminderen

Een te hoge werkdruk kan veel impact hebben op je werknemers. Wanneer er meer werk dan tijd is kan dat stress opleveren. Ook gaan sommigen hun werk gehaast doen, waardoor zij een grotere kans op lichamelijke overbelasting lopen. Hieronder lees je wat jij kunt doen tegen werkdruk en hoe je je werknemers er tegen beschermt.

Hoe pak je werkdruk aan?

Is er een vermoeden dat jouw werknemers werkdruk ervaren? Ga met je medewerkers in gesprek. Het werkoverleg en het jaargesprek kunnen daarbij helpen. Medewerkers weten vaak heel goed welke praktische oplossingen kunnen helpen om werkdruk te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om andere hulpmiddelen of materialen of een andere indeling van taken. Wil je meer onderbouwing van de werkdruk, dan kun je gebruik maken van de werkdrukmeters. Deze laat je invullen door je werknemers. Er zijn twee soorten Werkdrukmeters:

Uitgebreide Werkdrukmeter Schoonmaak
De meest uitgebreide Werkdrukmeter geeft je in één oogopslag inzicht in de hoogte van de ervaren werkdruk, de mogelijke oorzaken en gevolgen. Deze werkdrukmeter wordt ook ingezet bij grote aanbestedingen, zoals afgesproken in de cao. Het is een gevalideerd instrument; er kan geen discussie zijn over de resultaten. In het rapport vind je duidelijke aanknopingspunten voor verbeteringen.

(Uitgebreide) Werkdrukmeter Schoonmaak

Verkorte Werkdrukmeter Schoonmaak
Deze Werkdrukmeter zet je in als je een globaal beeld wil hebben van de werkdruk en de factoren die de werkdruk beïnvloeden. De verkorte werkdrukmeter bestaat uit een basislijst, die is aan te vullen met maximaal vier thema’s.

Verkorte werkdrukmeter Schoonmaak

Om het inzetten van beide werkdrukmeters zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, kan je medewerker de vragenlijst invullen met beeld en gesproken tekst. Ook zijn er vertalingen van de vragenlijst beschikbaar.

Hoe helpt werkoverleg werkdruk verminderen?

Een werkoverleg is ideaal om belangrijke informatie met elkaar uit te wisselen. Zo kun jij je werknemers bijvoorbeeld informatie over de voortgang van het bedrijf geven. En krijg jij zelf inzicht in wat er op de werkvloer speelt. Bijvoorbeeld of er werkdruk wordt ervaren. Door het uitwisselen van ervaringen kan ook de kwaliteit van het werk verbeteren. Het is dus voor iedereen goed om regelmatig werkoverleg te hebben. In de cao en de Arbocatalogus zijn afspraken gemaakt over terugkerende gesprekken tussen werknemers en werkgevers/leidinggevenden.

Wat wordt er van jou als werkgever verwacht?

  • Als werkgever zorg je ervoor dat elke werknemer minimaal 4x per jaar werkoverleg heeft met collega’s en een direct-leidinggevende;
  • Is een werknemer op een sleutelpand werkzaam? Regel dan dat het het werkoverleg kan plaatsvinden gecombineerd met het bezoek van de objectleider. Deelname op een ander, groter object kan ook. Ook kun je een aparte bijeenkomst organiseren;
  • Je organiseert het werkoverleg zo dat het binnen werktijd plaatsvindt.

Hieronder download je hulpmiddelen die je helpen bij het organiseren van een werkoverleg:

Opstellen agendapunten

Onderwerpenlijst

Waarom is een jaargesprek belangrijk?

Een jaargesprek is een 1 op 1 gesprek tussen jou als leidinggevende en je werknemers. In dit gesprek ontdek je hoe het met je werknemer gaat. Ervaart deze werkdruk? Bevalt het werk nog? Is het fysiek nog mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren? Is er behoefte om door te groeien binnen (of buiten) de branche? Door het tonen van oprechte interesse en het voeren van een open gesprek geeft het jaargesprek je nuttige informatie waar je veel mee kunt.

Wat wordt er van jou als werkgever verwacht?

  • Je houdt jaarlijks met de werknemer een jaargesprek, waar het onderwerp werkdruk een punt van aandacht is;
  • Je zorgt ervoor dat het jaargesprek plaatsvindt in werktijd, op het object waar de werknemer normaal werkzaam is.

Hieronder download je hulpmiddelen die je helpen bij het organiseren van een jaargesprek:

Gesprekskaart

Format jaargesprek (invulformulier)

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.