Nieuws
3 juli 2024

Highlights nieuwe cao per 1 juli 2024

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026.

De volledige cao-teksten zullen vanaf half juli op de website staan.

Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2024 voor je op een rijtje.

 

·        Mantelzorg

Als je mantelzorger bent, kan dat invloed hebben op je werk. Vraag je om deze reden vrij? Dan mag je werkgever dat in principe niet weigeren.

 

·        Als iemand in je familie overlijdt

Je krijgt dan 2 dagen betaald verlof (dit was 1 dag). Je loon wordt over deze dagen doorbetaald als je op die dagen normaal zou werken. Dit geldt als je (schoon)grootouder, (schoon)broer, (schoon)zus of kleinkind overlijdt.

 

·        Als je onder de Participatiewet valt

Dit is bijvoorbeeld als je een Wajong-uitkering krijgt. In de cao is een aantal nieuwe afspraken opgenomen. Na 2 jaar mag je de basis(vak)opleiding volgen en je diploma bij het RAS-Examenbureau halen. Dit doe je in overleg met je begeleider. Als je slaagt, word je ingeschaald in het loongebouw (trede 1). Je ontvangt dan niet langer het wettelijk minimumloon.

 

·        Vergoeding consignatie

Deze wordt verhoogd. Dat is als je werkzaam bent in de specialistische reiniging (B-deel van de cao) en  als je consignatiediensten draait. Elke week dat je beschikbaar bent, krijg je een vergoeding van € 90,- bruto (dit was €50,- bruto).

 

·        Klachten door menstruatie of de overgang (menopauze)?

In de cao wordt opgenomen dat je daarover met je leidinggevende kan praten. Je werkgever kan binnen het bedrijf ook iemand anders aanwijzen om mee te praten. In dat gesprek maak je afspraken die passen bij jouw situatie.

 

·        Was je eerst uitzendkracht en werk je nu bij het schoonmaakbedrijf?

In de cao komt te staan dat voor het berekenen van je dienstjaren, een  voorafgaande periode van uitzenden wordt meegeteld. Zo bereik je eerder het maximum van 4 dienstjaren.

 

·        Minimale uitbetaling per dienst van 1 uur

Het is dus niet langer toegestaan om bijvoorbeeld een vaste dienst te hebben van een half uur of 45 minuten.

 

·        Taal

De cao-afspraak over taaltrajecten loopt door. Als je de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, kun je een taaltraject volgen.  Het doel hiervan is verhoging van het taalniveau. Je werkgever kan daarvoor een vergoeding krijgen via de RAS.

 

·        Denk je aan een baan buiten de schoonmaak?

Dan kan je daarvoor een opleiding volgen. Of je hebt een loopbaangesprek . Ook dit blijft vanaf 1 juli 2024 mogelijk. Deze regeling wordt uitgevoerd door loopbaanadviseur JAMES. Klik hier voor meer informatie.

 

·        Loon

Op 30 juni 2024 zijn de lonen nog verhoogd met 5,5%. Er zijn nieuwe verhogingen afgesproken per 1 januari 2025, 1 juli 2025 en 1 januari 2026. In een volgende nieuwsbrief krijg je daar meer informatie over. In die nieuwsbrief staan we ook stil bij andere wijzingen per 1 januari 2025, zoals de loyaliteitsbonus en de verbetering van de reiskostenregeling.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.