Je bekijkt de site nu als
werknemer

CAO

De samenwerking met je werkgever moet goed verlopen. Heldere afspraken helpen daarbij. Bijvoorbeeld over je loon, werktijden, proeftijd en vrije dagen. Die afspraken zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, oftewel een cao. Wij maken deze zo begrijpelijk mogelijk voor je. Zodat jij weet waar je recht op hebt of aan moet voldoen. Toch nog een vraag? Bel ons gerust: 073-6200460.

Het cao-boekje: waar vind je het?

Alle vastgelegde afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst vind je terug in het cao-boekje. Je kunt het boekje downloaden of online bekijken. Heb je liever een gedrukt exemplaar? Dat kan ook. We sturen je gratis één of meerdere exemplaren.

Klik hier om naar het cao overzicht te gaan

Kun je de gewenste informatie niet vinden? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We helpen je graag.

Wat is je functie en welk salaris hoort daarbij?

Je werkgever deelt iedere werknemer in een functie en loongroep in. Hierdoor weet jij in welke functie je werkzaam bent en welk salaris je hoort te krijgen. De indeling wordt gemaakt op basis van niveau onderscheidende kenmerken (NOK) en referentiefuncties.

Ben je benieuwd welke functie je hebt en in welke loongroep je ingedeeld bent? Vraag het aan je leidinggevende of aan je werkgever. Ben je het niet eens met de indeling van je functie? Je kunt dan gebruik maken van de beroepsprocedure. Je kunt ook de RAS verzoeken om de functie te laten wegen (dat doen we volgens het Orbasysteem). De kosten hiervoor worden door de RAS vergoed.

Meer informatie over de verschillende functies en loongroepen

Je kunt niet werken: wat moet je doen?

Heb je last van pijn of vermoeidheidsklachten waardoor je niet kunt werken? Dan werk je samen met je werkgever en de bedrijfsarts aan je herstel. Kun je na een jaar nog steeds niet werken? Dat is extra vervelend. In de nieuwe cao zijn nieuwe afspraken gemaakt over het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid.

Als arbeidsongeschikte werknemer behoud je het recht op het percentage van het loon, geldend op de eerste ziektedag. Je loon kan in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid dus niet meer zoals voorheen verlaagd worden van 100% naar 90% van het dagloon. De opbouw van de bovenwettelijke vakantie uren vervalt wel na een half jaar arbeidsongeschiktheid.

Om deze nieuwe regels zorgvuldig in te voeren, is er een overgangsregeling. De regels zijn afhankelijk van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Net als je werkgever heb jij ook belang bij een goed verzuimbeleid. Probeer dus altijd samen en in goed overleg naar een oplossing te zoeken. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de Commissie Ziekteverzuim. Telefoon: 073-6200460 of e-mail: cie.ziekteverzuim@ras.nl.

Wat doe je bij een geschil met je werkgever?

De RAS heeft een Geschillencommissie, een Klachtencommissie en een Commissie Functie indeling.

Geschillencommissie
Je kunt als werknemer een beroep doen op de Geschillencommissie als je een geschil hebt met je werkgever over de toepassing van de cao. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het loon, overwerk of over de berekening van het dagloon bij ziekte. Deze onafhankelijke commissie geeft een bindend oordeel. Het oordeel is gebaseerd op de cao-tekst, ondersteunende cao-verslagen en eerdere uitspraken.

Voordat je contact opneemt met de Geschillencommissie, moet je eerst proberen om samen met je werkgever een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt, kun je de Geschillencommissie vragen een bindend advies te geven.

Overzicht eerdere uitspraken

Reglement Geschillencommissie (pdf)

Rapportage Geschillencommissie (pdf)

 

Klachtencommissie
Heb je een klacht op het gebied van ongewenst gedrag of werkdruk, dan kun je terecht bij de Klachtencommissie. Ook deze commissie geeft bindende adviezen.

Voordat je de klacht indient bij de Klachtencommissie van de RAS, dien je deze eerst voor te leggen aan de Klachtencommissie van je eigen bedrijf. Is die er niet of heb je goede redenen om dat niet te doen, dan kun je de klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie van de RAS indienen. De klacht dient binnen een periode van drie jaar na de confrontatie met ongewenst gedrag te worden ingediend.

Heb je te maken gehad met discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie? Neem dan eerst contact op met de vertrouwenspersoon van je eigen bedrijf. Mocht deze er niet zijn of mocht dat niets opleveren, neem dan contact op met de Centrale Vertrouwenspersoon van de RAS, telefoon 0800-0230654. Jullie zoeken samen naar een oplossing. Als dat niet lukt, helpt zij bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de RAS.

Reglement Klachtencommissie (pdf)

 

Commissie Functie indeling
Je werkgever is verplicht om je functie in een loongroep in te delen op basis van referentiefuncties. Ben je het niet eens met de indeling van je functie? Dan kun je beroep instellen bij de Commissie Functie indeling. Voordat je dat doet, moet je eerst proberen om met je werkgever tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, vragen jullie de Commissie Functie indeling om een bindend advies.

Overzicht eerdere uitspraken

Reglement functie indeling (pdf)

Veel gestelde vragen

Wat is de lengte van mijn proeftijd?
De cao volgt de wet: bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden mag een proeftijd worden afgesproken van 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd 2 maanden duren.

Wat is de hoogte van het uurloon?
In de loontabellen is terug te vinden wat je als werknemer minimaal moet verdienen.

Bijlage III: Loontabellen
Bijlage IIIa: Loontabellen vakantiekracht

Wat is de lengte van mijn opzegtermijn?
De cao volgt de wet: als je als werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt dan is de opzegtermijn 1 maand. Voor werkgevers is de opzegtermijn afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer, met een maximum van 4 maanden. De opzegtermijn begint op zaterdag.

Hoe lang kan ik als uitzendkracht in de branche werken?
Een uitzendkracht kan voor maximaal 12 maanden worden ingeleend. Indien het werk wordt voortgezet kan dit alleen op basis van een arbeidsovereenkomst met het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Dat via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 6 maanden.

Er kunnen maximaal 2 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor in totaal maximaal 12 maanden worden aangegaan.

Artikel 9 cao

Welke arbeidsovereenkomst gebruiken bij een object met een vaste bedrijfssluiting?
Indien er gewerkt wordt op een object met een vaste bedrijfssluiting (minimale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) is er de keuze tussen een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract.

Bij een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling worden er uren gespaard (spaaruren), die samen met de vakantieuren worden ingezet op het moment dat het object gesloten is. De werknemer heeft hierdoor een vast inkomen gedurende het jaar. Indien er tijdens een vaste bedrijfssluiting sprake is van een feestdag op een dag waarop de werknemer normaal werkt, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling (artikel 18 cao en artikel 24 cao). De werknemer hoeft geen vakantie-uren of spaaruren in te leveren.

Er kan ook worden gekozen voor een scholencontract (met een ondergrens van 40 werkweken per jaar). Dan kiest de werknemer ervoor om tijdens de periode van vaste bedrijfssluiting onbetaald verlof op te nemen voor zover hij te weinig vakantie-uren heeft opgebouwd.

Voor elke feestdag die valt op een dag waarop de werknemer normaal werkt, ontvangt de werknemer loon overeenkomstig het aantal weken dat hij per jaar moet werken. Bijvoorbeeld iemand die 40 weken werkt en op de dag dat de feestdag valt 2 uur werkt: 40/52 x 2 uur x uurloon.

Mag mijn werkgever wachtdagen inhouden als ik arbeidsongeschikt ben?
Nee, het is niet meer mogelijk om wachtdagen in te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies.