Je bekijkt de site nu als
werknemer

Samen werken

Werken doe je altijd samen. Met een leidinggevende. Een directe collega. Of met iemand op de locatie waar je schoonmaakt. Samenwerken doe je met respect voor elkaar. Soms werkt dat helaas niet zo. Vaak is er wel iets aan te doen. Hier lees je wat je er zelf aan kunt doen of bij wie je terecht kunt. Je staat er nooit alleen voor.

Werkdruk: wat is het en wat kun je er aan doen?

De werkdruk is altijd een belangrijk punt van aandacht tijdens het jaargesprek. Samen bespreken jullie of de werkzaamheden niet te zwaar zijn. Ook kan het werktempo te hoog zijn. Om klachten te voorkomen, zoek je samen naar geschikte oplossingen. Hebben jullie samen alles geprobeerd en vinden jullie de juiste oplossing niet? Dan kun je de Klachtencommissie van de RAS vragen om de klacht te onderzoeken. Eventueel kun je ook een klacht indienen. Daarover vind je hier meer informatie.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je klachten over werkdruk opgelost worden? Dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling werkdruk. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met de RAS: bel naar 073-6200460 of mail naar info@ras.nl.

Werkdrukmeter
Je werkgever kan je vragen om een werkdrukmeter in te vullen. Er zijn twee soorten: een lange en een korte vragenlijst. Als jij en je werkgever beide vinden dat er werkdruk is, kan de verkorte vragenlijst gebruikt worden om een globaal beeld te krijgen van de werkdruk en de beïnvloedende factoren. Als jij vindt dat er werkdruk is en je werkgever denkt dat niet, gebruik dan de uitgebreide vragenlijst.

Je kunt de vragen uit de werkdrukmeter laten voorlezen in verschillende talen. Dan kun je in ongeveer 20 minuten door de hele (uitgebreide) vragenlijst. De antwoorden van de werkdrukmeter zijn anoniem. Niemand kan dus zien welke antwoorden jij hebt ingevuld.

Als je vindt dat er teveel werkdruk is, dan kun je ook je collega’s vragen om samen de werkdrukmeter in te vullen. De vakbond of de ondernemingsraad kan je hierbij helpen.

Je werkgever bespreekt de uitkomst van de vragenlijst met je. En komt met een plan om de werkdruk aan te pakken. Kom je er niet uit? Dan kun je de Klachtencommissie van de RAS vragen om de klacht te onderzoeken. Eventueel kun je ook een klacht indienen.

Ga naar de werkdrukmeters

Werkoverleg: wat is het en hoe bereid je het voor?

Een werkgever zorgt ervoor dat je regelmatig een werkoverleg hebt met je collega’s en je leidinggevende. Dat is minimaal vier keer per jaar. Dit werkoverleg vindt altijd binnen werktijd plaats. Het kan op je eigen werkplek zijn, maar als daar geen geschikte ruimte is kan het gesprek ook op een ander object of op kantoor plaatsvinden.

Je kunt je goed voorbereiden op het werkoverleg. Denk vooraf goed na over onderwerpen die je wil bespreken. Voorbeelden van bespreekpunten zijn:

  • Vind je de werkzaamheden afwisselend genoeg?
  • Hoe gaat de samenwerking met je collega’s?
  • Zijn er mogelijkheden om andere dingen te gaan doen? Binnen of misschien wel buiten het bedrijf?

Jaargesprek: wat is het en hoe bereid je het voor?

Eens per jaar nodigt je werkgever of leidinggevende je uit voor een jaargesprek. Dit gesprek vindt plaats op de locatie waar je werkt of op kantoor. Tijdens dit gesprek vertel je hoe het met je gaat. Je geeft aan of je het werk nog leuk vindt, of het niet te zwaar is en of je tegen andere dingen aanloopt. In dit gesprek heb je het ook over werkdruk. Om je beter voor te bereiden op dit jaargesprek, vind je via onderstaande knop een gesprekskaart met mogelijke onderwerpen die tijdens dit gesprek voorbij kunnen komen.

Gesprekskaart jaargesprek

Een goed gesprek: wat is het en hoe vraag je het aan?

Soms zijn de vaste gespreksmomenten met je leidinggevende, zoals een werkoverleg of jaargesprek, niet voldoende. Je kunt op je werk bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenst gedrag. Of discriminatie. Dit kun je bespreekbaar maken in een goed gesprek dat je aanvraagt bij je leidinggevende. Dit gesprek wordt (vaak) geleid door een deskundige van buitenaf. Die leidt het gesprek in goede banen en zorgt ervoor dat jij de ruimte krijgt om aan te geven wat je dwars zit. Deze deskundige deelt dat vervolgens met jouw jouw leidinggevende, zodat die ook inzicht krijgt in wat er speelt en daar actie op kan ondernemen.

Meer weten over hoe je een goed gesprek start? Klik dan hier.

Ongewenst gedrag: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie kunnen grote gevolgen hebben. Niet alleen voor degene die het overkomt, maar ook voor collega’s en de dader(s). Ongewenst gedrag hoort niet op de werkvloer thuis. Daarom hebben we in de schoonmaakbranche een Gedragscode Ongewenste omgangsvormen. Hierin staat dat je erop kunt vertrouwen dat elke vorm van ongewenst gedrag wordt aangepakt. Iedere klacht krijgt onmiddellijk aandacht.

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Blijf er dan niet mee lopen, maar meldt het. Dat kan bij je leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er om naar je te luisteren én om je te helpen. Samen zoek je naar een oplossing. Dat mag ook anoniem, zodat niemand weet dat jij het bent.

Vertrouwenspersoon/melding maken
Als het goed is, heeft ook jouw bedrijf een eigen vertrouwenspersoon. Je vindt de contactgegevens op deze pagina. Kun je de gegevens niet vinden? Vraag ernaar bij je werkgever. Heeft jouw bedrijf (nog) geen vertrouwenspersoon? Of wil je liever met iemand praten die niet bij jouw bedrijf werkzaam is? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de RAS, Margriet Maris. Je belt haar gratis op 0800 0230654.

Klachtencommissie
Kom je niet tot een goede oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van je werkgever. Of als die er niet is bij de Centrale Klachtencommissie RAS.

Ook kun je een goed gesprek aanvragen bij je leidinggevende. Daar lees je hier mee over.

Bekijk hieronder ook de verschillende filmpjes over vormen van ongewenst gedrag en wat je hieraan kunt doen.

Discriminatie

Pesten

Agressie

Vertrouwenspersoon

Verzuim

Seksuele intimidatie

Deze website maakt gebruik van cookies.