Je bekijkt de site nu als
werknemer

Geld

Werken doe je natuurlijk niet alleen voor je lol. Je verdient er je geld mee, oftewel: je krijgt er salaris voor. Dat is simpel. Maar hoe dat salaris bijvoorbeeld opgebouwd is, wanneer je extra betaald krijgt en wat er voor je loon verandert nu er een nieuwe CAO is, dat is misschien een stuk minder simpel. We geven je hier inzicht in enkele basisafspraken rondom je salaris.

Hoe is je salaris opgebouwd?

Je salaris wordt berekend op basis van een basisuurloon dat overeenkomt met de leeftijd of het aantal dienstjaren van de loongroep waarin je functie is ingedeeld. Ben je een nieuwe werknemer in het bedrijf? Dan wordt je salaris berekend op basis van de werkzaamheden die je verricht en de daarbij horende eisen. Bij meerdere jaren relevante werkervaring kan een werkgever hiervan afwijken.

De basisuurlonen worden bij een cao-loonsverhoging verhoogd:

 • 3,4% per 1 april 2022
 • 2,75% per 1 april 2023
 • 3,5% per 1 november 2023
 • 3% per 1 januari 2024
 • 5,5% per 1 30 juni 2024

Als je promotie maakt en wordt ingedeeld in een hogere functie en loongroep, vervallen de dienstjaren voor wat betreft de inschaling in de nieuwe loongroep.

Word je extra betaald bij overwerk en als je werkt op feestdagen?

Bij overwerk (dat zijn uren die je werkt naast je normale werktijden) krijg je een toeslag. Deze bedraagt 25% over het basisuurloon.

Als je ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen werkt, krijg je een extra toeslag op het basisuurloon. Deze toeslag bedraagt 30% tot 50%. Op feestdagen is deze toeslag 150%. Voor werknemers werkzaam in hotels geldt een afwijkende regel.

Feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari);
 • 1e Paasdag;
 • 2e Paasdag;
 • Koningsdag (27 april);
 • Bevrijdingsdag (5 mei, elke vijf jaar, eerstvolgende in 2025)
 • Hemelvaartsdag;
 • 1e Pinksterdag;
 • 2e Pinksterdag;
 • 1e Kerstdag (25 december);
 • 2e Kerstdag (26 december).

Als je door je werkgever als bedrijfshulpverlener aangewezen bent in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet, ontvang je een toeslag van €10,00 bruto per week.

Als je tijdelijk een functie uitoefent waarvoor een andere loongroep of een toeslag geldt, dan ontvang je het uurloon en de eventuele toeslagen die bij de functie horen. Je werkgever moet dit schriftelijk aan je laten weten.

Heb je recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering?

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd. Het vakantiegeld is 8% van wat je bruto in een jaar verdiend hebt. Doorgaans ontvang je jouw vakantiegeld in de maand mei.

Als je op 31 december van een kalenderjaar (of bij einde dienstverband) ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst bent, krijg je een eindejaarsuitkering uitbetaald door je werkgever. Deze bedraagt 4,5% (2022), 4,75% (2023) en 5% (2024) en wordt berekend over het minimumloon. De eindejaarsuitkering wordt betaald voor 15 december van het jaar.

Hoe wordt je salaris uitbetaald?

Je werkgever is verplicht het netto loonbedrag per bank of giro per 4 weken of per maand te betalen, uiterlijk binnen één week na afloop van het loontijdvak op een door jou opgegeven bankrekeningnummer.

Gelijktijdig met de betaling ontvang je een schriftelijke loonspecificatie. Op jouw verzoek kan deze ook digitaal toegestuurd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.