Opleidingen

Schoonmaken is een vak. Om dat vak professioneel uit te kunnen oefenen, is een goede opleiding belangrijk. De RAS stimuleert dit door het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het bewaken van de kwaliteit. Daarnaast kunnen werkgevers bij de RAS een tegemoetkoming in de opleidingskosten en ESF-subsidie krijgen, die RAS namens de branche aanvraagt.

De RAS is verantwoordelijk voor het afnemen van examens, waarbij het RAS-Examenbureau een belangrijke rol speelt. Het RAS-Examenbureau neemt direct de examens af van de algemene schoonmaak, zoals van de Basis(vak)opleiding en aanvullende modulen.

In 2016 is 41,2% van de RAS-premie – oftewel 0,31% van de loonsom in de sector – besteed aan opleiding, scholing en vorming.

Per vandaag:

55225 gediplomeerde schoonmakers
via het RAS-Examenbureau

Overzichten uitgegeven diploma's

Van Basisvakopleiding algemene schoonmaak en specialistische opleidingen. Behaald door schoonmakers van organisaties die vallen onder de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Overzicht diploma’s

Films mbo opleidingen

mbo-film_image-l

► bekijk mbo film (lange versie)
► bekijk mbo film (korte versie)