OpleidingenBasis dir. leidinggevend module 2

Basisopleiding Leidinggevenden module niveau 2 als vervolgmodule

Sinds enkele jaren bestaat de Basisopleiding Leidinggevenden. Het RAS-Examenbureau neemt de examens daarvoor af, meestal op niveau 1. Het blijkt dat niveau 2 (gericht op leidinggevenden die zelf leidinggevenden aansturen en meer direct contact met opdrachtgevers hebben) een moeilijk examen is, waarbij relatief veel deelnemers afgewezen worden. Men wordt niet alleen beoordeeld op alle zaken van niveau 1 (en bovendien op een hoger niveau), maar ook op het klantcontact.

Ook geldt dat wanneer een examen beoordeeld wordt op niveau 2 het niet mogelijk is te slagen voor niveau 1, waardoor de werkgever dus mogelijk geen tegemoetkoming krijgt in de opleidingskosten.

Het bestuur van de RAS heeft nu bepaald dat het mogelijk is om vanaf 1 januari 2021, na het behalen van het niveau 1 examen, de aanvullende module niveau 2 te doen. Hoe lang deze module gaat duren is aan de opleidingsinstituten. Het examen zal een uur in beslag nemen. De tegemoetkoming in de opleidingskosten bedraagt €200 (wanneer de kandidaat geslaagd is).

Tijdens het examen worden de volgende aspecten beoordeeld:

  • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief
  • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
  • Aspect nr. 6: Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
  • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim
  • Aspect nr. 8: Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit

 

Normering:

  • 1. Alleen leiderschap, ontwikkeling en klant: tenminste 5 punten behalen om te kunnen slagen
  • 2. Ook teams scoren: tenminste 5 punten bij de eerste drie en tenminste een matig voor teams
  • 3. Ook teams scoren en onvoldoende: dan moeten de andere drie onderdelen tenminste 6 punten behalen om te kunnen slagen.