OpleidingenBasis(vak)opleiding

Basisopleiding

In de CAO is afgesproken dat een werknemer binnen zes maanden na indiensttreding de basisopleiding krijgt aangeboden van de werkgever. De basisopleiding wordt afgesloten met een examen bij het RAS-Examenbureau op basis van de vastgestelde eind- en toetstermen. Met het examen kan een branche erkend diploma worden behaald.

De basisopleiding beschrijft de kennis en vaardigheden waarover de werknemer dient te beschikken. Welke opleiding de werknemer krijgt aangeboden hangt af van in welk deel van de (specialistische) reiniging de werknemer werkzaam is, zoals de basisopleiding algemene schoonmaak, vloeronderhoud, glasbewassing en gevelonderhoud, reiniging na calamiteiten, reiniging rollend materieel, perron- en stationsreiniging en reiniging in de voedselverwerkende industrie. De werknemer is verplicht aan deze opleiding en het (her)examen deel te nemen.

Bij de basisopleiding algemene schoonmaak kan een aanvullende module gevolgd worden. Dat betreft specifieke aanvullende kennis en vaardigheden die nodig zijn bij traditionele schoonmaak, schoonmaakwerkzaamheden voor particulieren, gezondheidszorg, hotels, recreatiebungalows, trappenhuizen en vliegtuigreiniging. Deze modules zijn niet verplicht, maar de RAS raadt deze wel aan indien dit relevant is voor de werkzaamheden van de werknemer. Deze aanvullende modules zijn geïntegreerd in de basisopleiding algemene schoonmaak.

Hoe zorgt de werkgever ervoor dat de werknemer goed wordt opgeleid?

De werkgever mag zelf bepalen hoe de opleiding gegeven wordt. De RAS geeft daarvoor geen regels. Een aantal mogelijkheden op een rij:

  1. De werkgever kan door een goede praktijkbegeleiding op de werkvloer de werknemer zo begeleiden en scholen dat deze het examen behaalt. De werkgever kan de praktijkbegeleiding zelf (of via één van de ervaren werknemers) regelen of een externe deskundige hiervoor inhuren.
  2. De werkgever kan zelf de opleiding geven aan de werknemer. De werkgever kan hiervoor ook één van zijn ervaren werknemers inzetten.
  3. De werkgever kan een opleidingsinstituut vragen de opleiding te regelen.
  4. De werkgever kan samen met een andere werkgever een opleiding bij een opleidingsinstituut inkopen.

Let er op dat de werknemer na afloop van de opleiding kan voldoen aan de exameneisen (zie: eind- en toetstermen). De examens worden afgenomen door het RAS-Examenbureau. Veelal is er een vergoeding beschikbaar voor werknemers die slagen voor het examen (zie: ras-bijdragen).