OpleidingenTraject Nederlandse taal

De RAS stelt voor de periode 2017-2018 weer budget beschikbaar voor taaltrajecten en schrijftrajecten. CAO partijen hebben hierover afspraken gemaakt in artikel 36 CAO, omdat zij het belangrijk vinden dat werknemers hun taalvaardigheden Nederlands kunnen verhogen. Bij de taaltrajecten gaat het vooral om spreken en luisteren. Met een schrijftraject kunnen werknemers hun schrijfvaardigheid verbeteren. Dit is met name bedoeld voor direct leidinggevenden die moeite hebben met schrijven, omdat zij in hun werk veel te maken hebben met het schrijven van korte berichten, e-mails en verslagen.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De voorwaarden kunt u hier terugvinden. De procedure voor het aanvragen van een bijdrage staat hier beschreven. Het aanvragen van een bijdrage kan via dit aanvraagformulier. De maximale subsidie bedraagt € 3.500 per deelnemer. Deze is bedoeld voor opleidings- en verletkosten.

De RAS neemt alleen aanvragen in behandeling die vóór 20 februari 2018 zijn ingediend en compleet zijn.

Documenten