OpleidingenTraject Nederlandse taal

Voorwaarden

De werknemer kan een taaltraject of een schrijftraject gaan volgen. De werkgever mag zelf afspraken maken met een opleider naar keuze. Via de RAS kan de werkgever een bijdrage ontvangen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden taaltraject

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3500. Dit is voor zowel opleidingskosten als verletkosten;
 2. Een taaltraject moet minimaal 60 uur duren;
 3. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 17 per uur);
 4. De startdatum ligt tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022;
 5. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau te bepalen;
 6. Bij een taaltraject wordt het niveau voor spreken, luisteren, schrijven en lezen getoetst;
 7. Bij een taaltraject is het startniveau minimaal gealfabetiseerd;
 8. Het eindniveau is maximaal B1-niveau;
 9. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 10. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.

Voorwaarden schrijftraject

 1. De bijdrage per traject en per deelnemer is maximaal € 3500. Dit is voor zowel opleidingskosten als verletkosten;
 2. Een schrijftraject moet minimaal 48 uur duren;
 3. Er worden maximaal 70 opleidingsuren vergoed door de RAS (à € 17 per uur);
 4. De startdatum ligt tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022;
 5. Er wordt een begin- en eindtoets afgenomen om het niveau voor schrijven te bepalen;
 6. Bij een schrijftraject is het startniveau minimaal A2-niveau;
 7. Het eindniveau is maximaal C1-niveau;
 8. De werknemer is tijdens het taal- of schrijftraject in dienst van een werkgever die onder de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf valt;
 9. Werknemers kunnen per kalenderjaar maximaal één traject volgen met een RAS bijdrage.

Overige voorwaarden

Het budget voor taal- en schrijftrajecten is beperkt. Daarom wordt een aantal organisatorische voorwaarden gesteld:

 1. Een aanvraag wordt zoveel als mogelijk digitaal ingediend via dit aanvraagformulier;
 2. Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen;
 3. De RAS bijdrage is aangevraagd en toegekend voordat het traject is gestart; als men start met een traject voordat een RAS bijdrage is aangevraagd c.q. toegekend, zal geen RAS bijdrage worden toegekend en/of uitgekeerd;
 4. De werkgever informeert de RAS tussentijds over eventuele wijzigingen. Dit kan via het wijzigingsformulier;
 5. De werkgever dient binnen vier weken na afloop van het taal- of schrijftraject een einddeclaratie in bij de RAS via dit einddeclaratieformulier. Wordt de einddeclaratie later dan vier weken na de laatste lesdag van het taal- of schrijftraject ingediend, dan kan de RAS besluiten de RAS bijdrage niet uit te keren. Eventuele voorschotten kunnen worden teruggevorderd;
 6. De RAS beoordeelt de einddeclaratie. Uit de eindtoets moet blijken dat de deelnemer niveauverhoging behaald heeft voor spreken en luisteren, of voor schrijven. Voor taaltrajecten geldt dat het A2 niveau behaald is, of indien de deelnemer op A2 niveau of hoger gestart is, dat het B1 niveau behaald is.

Op bovenstaande voorwaarden zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dit betekent dat geen RAS bijdrage wordt toegekend als aan een of meer voorwaarden niet wordt voldaan. Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.
De RAS bepaalt wanneer het budget, dat door sociale partners is gereserveerd voor taal- en schrijftrajecten, is gerealiseerd. De RAS zal dit communiceren via de website. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst bij de RAS.